• 01/05/2020 13:50
 • |
 • 0 коментара
Увеличен е несеквестируемият доход по ДОПК на 610 лева10 Април 2020 С промени в Закона за мерките и действията по време на извънредното положение се увеличи повече от два пъти размера на паричните средства, върху които публичните изпълнители не могат да налагат запор, т.нар. несеквестируеми доходи.
 • 02/04/2020 14:03
 • |
 • 0 коментара
Националният осигурителен институт (НОИ) предоставя възможност за подаване на искане за издаване на Персонален идентификационен код (ПИК) на НОИ и по електронен път. Услугата вече е достъпна за потребителите на услугите на институцията и се осъществява през Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ) на Държавна агенция „Електронно управление“ (ДАЕУ). Чрез системата искането за издаване на ПИК се подава към съответното териториално поделение на НОИ, а издаденото удостоверение се връчва на лицето отново чрез нея. Използването на ССЕВ изисква регистрация и наличието на валиден квалифициран електронен подпис (КЕП), облачен или мобилен електронен подпис.Счетоводна Къща Цолови Финанс София.счетоводни услуги цени.счетоводни услуги софия.
 • 02/04/2020 14:01
 • |
 • 0 коментара
До 30 юни се удължава срокът за деклариране и внасяне на окончателните социални и здравни осигурителни вноски за едноличните търговци, включително плащащи патентен данък и за земеделските стопани, избрали да се облагат като еднолични търговци,. До края на юни, заедно с годишната си данъчна декларация, те трябва да подадат и декларация образец № 6 с общия размер на дължимите за предходната година осигурителни вноски.Счетоводна Къща Цолови Финанс София.счетоводни услуги цени.счетоводни услуги софия.
 • 02/04/2020 13:59
 • |
 • 0 коментара
Анализът на данните показва, че в края на 2019 г. спрямо 2018 г. намалява броят на общините, отговарящи на условията за финансово оздравяване по чл. 130а от ЗПФ. Наблюдава се относително еднаква структура на разходите по икономически елементи, но се отбелязват и тенденции за по-добро управление на бюджетните средства от страна на редица общини.Счетоводна Къща Цолови Финанс София.счетоводни услуги цени.счетоводни услуги софия.
 • 02/04/2020 13:56
 • |
 • 0 коментара
Това, което сме предложили в разходната част на бюджета и указанията, които дадохме към първостепенните разпоредители с бюджет, е да се фокусират, поне в периода, в който действа извънредното положение, върху изпълнението на текущите ангажименти за разходите, които имат. Да си разплащат всички договори, които имат, да финансират всички разходи, които са поети преди това като ангажимент, за да не се допускат просрочия към фирмите в този труден момент“. счетоводни услуги софия.счетоводни услуги цени.Счетоводна Къща Цолови Финанс София.
 • 31/03/2020 19:55
 • |
 • 0 коментара
София, 31 март /Валерия Димитрова, БТА/ От днес започва кандидатстването към Агенцията по заетостта за изплащане на компенсации на работодатели по схемата "60/40" за запазване на работните места в предприятията, които са пряко засегнати от заповедта на министъра на здравеопазването, съобщиха от МТСП.Счетоводна Къща Цолови Финанс ООД, София.счетоводни услуги софия.счетоводни услуги цени.
 • 31/03/2020 19:46
 • |
 • 0 коментара
Изплащането на пенсиите за месец април 2020 г. от Националния осигурителен институт (НОИ) ще започне на 7 април (вторник) и ще приключи на 23 април (четвъртък).счетоводни услуги цени.счетоводни услуги софия.Счетоводна Къща Цолови Финанс ООД, София.
 • 31/03/2020 19:41
 • |
 • 0 коментара
В условията на безпрецедентна и динамично променяща се ситуация и усилията за борба с разпространението на COVID-19 в целия свят, България предприе извънредни и неотложни мерки в редица направления, включително създаване на необходимите условия за ефективно функциониране на двата най-важни сектора при настоящата извънредна ситуация – здравеопазването и службите за сигурност.Счетоводна Къща Цолови Финанс София.счетоводни услуги софия.Счетоводна Къща Цолови Финанс София.
 • 31/03/2020 19:37
 • |
 • 0 коментара
Представените данни обхващат период преди въвеждането на извънредното положение, във връзка с мерките за ограничаване на разпространението на COVID-19 в България.Счетоводна Къща Цолови Финанс,счетоводни услуги софия.счетоводни услуги цени.
 • 30/03/2020 20:07
 • |
 • 0 коментара
„През следващата седмица ще предложа първоначален вариант за актуализация на бюджета, свързан с възможността за осигуряване на повече финансиране за българския бюджет, т.е. за поемане на дълг, за да има готовност, когато пазарите дадат възможност за това, да сме подготвени.Счетоводна Къща Цолови Финанс ООД, София.счетоводни услуги софия.счетоводни услуги цени.