• 25/03/2020 10:21
 • |
 • 0 коментара
Динамично променящата се ситуация, свързана с корона вируса, изисква строги мерки за опазване на общественото здраве и предпазване на гражданите от пряката физическа заплаха на COVID-19.счетоводни услуги цени.счетоводни услуги софия.Счетоводна Къща Цолови Финанс ООД, София.
 • 25/03/2020 10:18
 • |
 • 0 коментара
В Правилникa за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност, обнародван в бр. 25 от 2020 г. на ДВ, са предвидени промени, свързани с измененията и допълненията в Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС), обнародвани в бр. 96 и 102 от 2019 г. на ДВ, както следва:счетоводни услуги цени.счетоводни услуги софия.Счетоводна Къща Цолови Финанс ООД, София.
 • 25/03/2020 10:15
 • |
 • 0 коментара
Динамично променящата се ситуация, свързана с корона вируса, изисква строги мерки за опазване на общественото здраве, които да предпазят гражданите от пряката физическа заплаха на COVID-19.Счетоводна Къща Цолови Финанс ООД, София.счетоводни услуги софия.счетоводни услуги цени.
 • 25/03/2020 10:12
 • |
 • 0 коментара
Всички мерки, които анонсираме, са свързани не с ограничаване правата на хората, а да се създаде предпоставка и невъзможност за неразпространение на заразата.счетоводни услуги цени.счетоводни услуги софия.Счетоводна Къща Цолови Финанс ООД, София.
 • 22/03/2020 00:26
 • |
 • 0 коментара
ова данъчно облекчение могат да ползват лицата с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност. То им дава възможност да намалят сумата от годишните данъчни основи със 7920 лв. Данъчното облекчение може да се ползва включително за годината на настъпване на неработоспособността, както и за годината на изтичане срока на валидност на експертното решение, в което е определена намалената работоспособност.счетоводни услуги цени.счетоводни услуги софия.Счетоводна Къща Цолови Финанс ООД, София.
 • 22/03/2020 00:22
 • |
 • 0 коментара
С годишната данъчна декларация гражданите сами определят дължимия от тях данък върху общата годишна данъчна основа за доходите, който са придобили през предходната година. Чрез тази декларация те се самозадължават пред НАП.Счетоводна Къща Цолови Финанс ООД, София.счетоводни услуги цени.счетоводни услуги софия.
 • 22/03/2020 00:20
 • |
 • 0 коментара
Срок? Дължимият данък върху доходите, определен с годишната данъчна декларация, се заплаща до края на април на годината, следваща годината на придобиване на дохода. Плащането на данъка може да стане и в последния ден, стига сумата да постъпи по сметката на НАП на следващия работен ден.счетоводни услуги цени.счетоводни услуги софия.Счетоводна Къща Цолови Финанс ООД, София.
 • 22/03/2020 00:03
 • |
 • 0 коментара
Националният статистически институт преустановява провеждането на анкетни проучвания, които се реализират чрез директен контакт с населението, до края на март. За същия срок се спират и обходите на търговските обекти, свързани с наблюдението на потребителските цени.Счетоводна Къща Цолови Финанс ООД, София.счетоводни услуги цени.счетоводни услуги софия.
 • 21/03/2020 23:59
 • |
 • 0 коментара
На основание чл. 37, ал. 5, т. 1 от Кодекса за социално осигуряване, във връзка с обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България извънредно положение и Заповед № РД-01-124/13.03.2020 г. на министъра на здравеопазването и с оглед защита здравето на гражданите, считано от 16 март 2020 г., Националният осигурителен институт (НОИ) въвежда спешни мерки.Счетоводна Къща Цолови Финанс ООД, София.счетоводни услуги цени.счетоводни услуги софия.
 • 21/03/2020 23:56
 • |
 • 0 коментара
Националният осигурителен институт прави всекидневен мониторинг на издадените болнични листове с причина карантина. Общо издадените болнични листове към 11 март по тази причина с са 392, като от тях с код по международната класификация на болестите, свързани конкретно с коронавирус, са 39“.Националният осигурителен институт прави всекидневен мониторинг на издадените болнични листове с причина карантина. Общо издадените болнични листове към 11 март по тази причина с са 392, като от тях с код по международната класификация на болестите, свързани конкретно с коронавирус, са 39“.Счетоводна Къща Цолови Финанс ООД, София.счетоводни услуги цени.счетоводни услуги софия.