АБОНАМЕНТНи счетоводни услуги:

  • Организиране на счетоводната дейност на фирмата;
  • Съставяне на индивидуален сметкоплан;
  • Хронологични счетоводни записвания;
  • Водене на счетоводните сметки на синтетично и аналитично ниво;

Виж Oще

ДОПЪЛНИТЕЛНИ  счетоводни УСЛУГИ:

  • Изготвяне на фактури за продажби;
  • Водене на склад – материали, стоки и готова продукция по позиции, по количества и по стойност;
  • Вземане на документацията от офис на клиента;
  • Архивиране и съхранение на документацията от минали години;

Виж Oще