ДОПЪЛНИТЕЛНИ счетоводни УСЛУГИ:

 • Изготвяне на фактури за продажби;
 • Водене на склад – материали, стоки и готова продукция по позиции, по количества и по стойност;
 • Вземане на документацията от офис на клиента;
 • Архивиране и съхранение на документацията от минали години;
 • Нареждане на плащания към бюджета и към контрагенти от счетоводителя;
 • Изготвяне на справки и отчети към мениджмънта и собствениците във формат и във вид, предоставени и/или желани от клиента, различни от стандартните;
 • Изготвяне на сравнителна таблица по тарифите на банките;
 • Проверка на данъчно-осигурителна и счетоводна информация за предишни години;
 • Подготовка и защита при насрещни проверки и данъчни ревизии;
 • Отправяне на писмени запитвания към НАП по желание на клиента;
 • Други услуги извън базовата оферта;
 • Изготвяне на документи за регистрация по ЗДДС.
 • Цени