Разходите за пенсии от ДОО за деветте месеца на годината са с над 1,4 милиарда лева повече спрямо същия период на 2021 г.

  • 15/12/2022 14:43
  • |
  • 0 коментара

счетоводни услуги цени

Националният осигурителен институт (НОИ) предоставя всеки месец информация относно касовото изпълнение на бюджетите на социалноосигурителните фондове, администрирани от института по силата на законова делегация. Консолидиран бюджет на държавното обществено осигуряване (ДОО)Към 30 септември 2022 г. общият размер на отчетените приходи е 7 259,1 млн. лв., което представлява 75,0% изпълнение на плана за годината. Постъпилите приходи са с 603,2 млн. лв. повече в сравнение със същия период на 2021 г.Общо отчетените разходи възлизат на 12 902,7 млн. лв. или 70,7% от заложените в плана за годината. Разходите са с 1 090,6 млн. лв. повече в сравнение със същия период на 2021 г.В структурата на общите разходи най-голям дял заемат разходите за пенсии, които са в размер на 11 083,6 млн. лв., което е 71,5% от плана за годината. Разходите за пенсии за деветте месеца на годината са с 1 405,1 млн. лв. или с 14,5% по-големи спрямо същия период на 2021 г.За изплащане на станалите популярни като „ковид добавки“ суми от 60 лв. към пенсиите на всички пенсионери са изразходвани 742,2 млн. лв. Тези средства не са планирани в бюджета на ДОО за 2022 г. и са от сметката за чужди средства на НОИ, разкрита на основание ПМС № 479 от 2021 г.За еднократни добавки от 75 лв. на ваксинираните пенсионери са изразходвани 56,9 млн. лв. Тези средства също не са планирани в бюджета на ДОО за 2022 г. и са от сметката за чужди средства на НОИ, разкрита на основание ПМС № 474 от 2021 г.За изплащане на допълнителни компенсаторни суми за разликата до размера на дохода от пенсии през декември 2021 г. са изразходвани 101,5 млн. лв., дължими за периода от януари до юни 2022 г. За изплащане на т.нар. „великденска добавка“ от 70 лв. на всеки пенсионер са изразходвани 143,2 млн. лв.Следващата по значимост и големина група разходи в консолидирания бюджет на ДОО са разходите за изплащане на парични обезщетения и помощи по Кодекса за социално осигуряване, които към 30 септември 2022 г. са в размер на 1 554,8 млн. лв. или 68,0% изпълнение на плана за годината. Отчетените разходи за деветте месеца на годината са с 51,8 млн. лв. повече спрямо същия период на 2021 г.Общият размер на отчетените трансфери по консолидирания бюджет на ДОО към месец септември е 5 611,8 млн. лв. Учителски пенсионен фондОтчетените приходи в Учителския пенсионен фонд към 30 септември са в размер на 69,0 млн. лв., което представлява 65,4% изпълнение на плана за годината. Постъпилите приходи са с 2,1 млн. лв. повече в сравнение със същия период на 2021 г.Общо отчетените разходи на Учителския пенсионен фонд към 30 септември са в размер на 49,7 млн. лв., което представлява 59,4% изпълнение на плана за годината. Извършените разходи са с 10,7 млн. лв. повече в сравнение със същия период на 2021 г.Фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“Отчетените приходи към 30 септември са в размер на 2 109,1 хил. лв., което представлява 84,4% изпълнение на плана за годината. Постъпилите приходи са с 616,4 хил. лв. по-малко в сравнение със същия период на 2021 г.Общо отчетените разходи са в размер на 1 050,1 хил. лв., което представлява 22,1% изпълнение на плана за годината. Извършените разходи са с 2 130,1 хил. лв. по-малко в сравнение със същия период на 2021 г.

Коментари (0)
Напиши коментар
Име:
E-mail:
Коментар:
Код за сигурност: