• 08/06/2020 15:32
 • |
 • 0 коментара
Не се изискват удостоверения, издадени от Национална агенция за приходите, при кандидатстване по откритата процедура „Подкрепа на микро- и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.
 • 01/05/2020 14:12
 • |
 • 0 коментара
Националният осигурителен институт (НОИ) ще продължи да изплаща българските пенсии в чужбина на всички лица, които в периода на извънредно положение имат задължението да представят пред институцията своята декларация за продължаване изплащането на пенсията (т.нар. „декларации за живот”), но не са успели да го направят.счетоводни услуги софия.счетоводни услуги цени.Счетоводна Къща Цолови Финанс София.
 • 01/05/2020 14:09
 • |
 • 0 коментара
Подаването на заявления за отпускане на парично обезщетение за безработица по електронен път към Националния осигурителен институт (НОИ) може да съдържа няколко различни технологични стъпки.Счетоводна Къща Цолови Финанс София.счетоводни услуги софия.счетоводни услуги цени
 • 01/05/2020 14:06
 • |
 • 0 коментара
Националният осигурителен институт (НОИ) напомня, че експертните решения на ТЕЛК и НЕЛК за определяне на трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане, при които срокът на инвалидност изтича по време на въведеното извънредно положение (от 13 март до 13 май включително), продължават действието си по време на извънредното положение и два месеца след неговата отмяна.счетоводни услуги софия.счетоводни услуги цени.Счетоводна Къща Цолови Финанс София.
 • 01/05/2020 14:02
 • |
 • 0 коментара
Повече от две трети от декларациите са подадени онлайн Успешно приключи кампанията за деклариране на доходите на физическите лица. Близо половин милион данъчни декларации са подадени към края на работния ден на 30 април, сочат данните на НАП. Едноличните търговци и юридическите лица подават годишните си декларации до края на юни, напомнят от приходната агенция.Счетоводна Къща Цолови Финанс София.счетоводни услуги цени.счетоводни услуги софия.
 • 01/05/2020 14:01
 • |
 • 0 коментара
Публикувана е нова версия 9.04 на клиентския софтуер за генериране на отчетни регистри, справка-декларация за ДДС и VIES-декларация.счетоводни услуги софия.счетоводни услуги цени.Счетоводна Къща Цолови Финанс София.
 • 01/05/2020 13:59
 • |
 • 0 коментара
С Решение (ЕС) 2020/491 на Комисията, прието от Колежа на комисарите на 3.04.2020 г., държавите членки се упълномощават да освобождават от вносни мита и данък върху добавената стойност вноса от трети страни на стоки, необходими за борба с последиците от пандемията от COVID-19 през 2020 г. при определени условия.Счетоводна Къща Цолови Финанс София.счетоводни услуги цени.счетоводни услуги софия.
 • 01/05/2020 13:57
 • |
 • 0 коментара
Близо 900 000 използват кода Потребителите, които искат да им бъде издаден персонален идентификационен код (ПИК) от НАП, могат да го заявят с обаждане на информационния телефон на приходната агенция: 0700 18 700, на имейл: infocenter@nra.bg, по пощата, както и през системата за сигурно електронно връчване (https://edelivery.egov.bg/), подържана от Държавна агенция „Електронно управление“.Счетоводна Къща Цолови Финанс София.счетоводни услуги цени.счетоводни услуги софия.
 • 01/05/2020 13:55
 • |
 • 0 коментара
Еднолични търговци и земеделски стопани, избрали да се облагат като еднолични търговци, декларират и внасят данъци и осигурителни вноски до края на юни Над 230 000 души са подали годишните си данъчни декларации за облагане на доходите по електронен път до момента, съобщиха от Национална агенция за приходите. Над 80 % от всички получени в агенцията формуляри са изпратени онлайн, като общият брой на обработените декларации е малко над 284 800.Счетоводна Къща Цолови Финанс София.счетоводни услуги цени.счетоводни услуги софия.
 • 01/05/2020 13:52
 • |
 • 0 коментара
Национална агенция за приходите уведомява своите клиенти, че на 20 февруари 2020 г. влезе в сила нова СИДДО между България и Пакистан 10.04.2020. Спогодбата е обнародвана в ДВ бр. 22 от 13 март 2020 г. и се прилага от 1 януари 2021 г. по отношение на данъците, удържани при източника, за суми, получени или начислени на или след 1 януари 2021 г., и по отношение на другите данъци за данъчните години, започващи на или след 1 януари 2021 г.