Увеличен е несеквестируемият доход по ДОПК на 610 лева10 Април 2020

  • 01/05/2020 13:50
  • |
  • 0 коментара

счетоводни услуги цени

Увеличен е несеквестируемият доход по ДОПК на 610 лева10 Април 2020С промени в Закона за мерките и действията по време на извънредното положение се увеличи повече от два пъти размера на паричните средства, върху които публичните изпълнители не могат да налагат запор, т.нар. несеквестируеми доходи.От 09.04.2020 запори ще се налагат върху доходи от трудово или служебно правоотношение, пенсия и др., надвишаващи в общ размер минималната работна заплата от 610 лв., а не както досега за суми над 250 лв. Счетоводна Къща Цолови Финанс София.При наложен преди 09.04.2020 г. запор върху трудово възнаграждение, пенсия, стипендия или обезщетение по трудово правоотношение, или при запор на сметка, по която тези доходи постъпват, третото задължено лице – работодател, НОИ, банка и др., е удържал до 08.04.2020 г. разликата над 250 лв. от месечното трудово възнаграждение, пенсия, стипендия на длъжника.Счетоводна Къща Цолови Финанс София.  По време на действие на извънредното положение е спряно принудителното изпълнение за събиране на публични задължения, като за периода на спирането се начисляват лихви, напомнят от Национална агенция за приходите. Може да се извършва обезпечаване на задълженията и разпределение на суми по изпълнителни дела. По искане на длъжниците, публичните изпълнители може да извършват изпълнение върху вземания и парични средства от банки, вземания от трети лица, вложени ценности в трезори и съдържанието в сейфове.Счетоводна Къща Цолови Финанс София.Източник: НАП

Коментари (0)
Напиши коментар
Име:
E-mail:
Коментар:
Код за сигурност: