• 29/06/2018 21:50
 • |
 • 0 коментара
Префактуриране на част от стойността на транспорт и неначисляване на ДДС във фактурата счетоводна къща,счетоводна кантора,счетоводител,счетоводни услуги цени,софия счетоводител,счетоводители софия,счетоводни услуги
 • 29/06/2018 21:49
 • |
 • 0 коментара
Допълнение на Наредба 33 за обществен превоз на пътници и товари на територията на България счетоводна къща,счетоводна кантора,счетоводител,счетоводни услуги цени,софия счетоводител,счетоводители софия,счетоводни услуги
 • 29/06/2018 21:48
 • |
 • 0 коментара
Протокол по чл. 117 при доставка на части от Холандия счетоводна къща,счетоводна кантора,счетоводител,счетоводни услуги цени,софия счетоводител,счетоводители софия,счетоводни услуги
 • 29/06/2018 21:46
 • |
 • 0 коментара
9% ДДС при предоставяне на нощувки от къща за гости счетоводна къща,счетоводна кантора,счетоводител,счетоводни услуги цени,софия счетоводител,счетоводители софия,счетоводни услуги
 • 29/06/2018 21:45
 • |
 • 0 коментара
Данъчно-осигурителен календар до 30 юни счетоводна къща,счетоводна кантора,счетоводител,счетоводни услуги цени,софия счетоводител,счетоводители софия,счетоводни услуги
 • 29/06/2018 21:42
 • |
 • 0 коментара
Начисляване на ДДС при продажба на апартаменти, заприходени като продукция счетоводна къща,счетоводна кантора,счетоводител,счетоводни услуги цени,софия счетоводител,счетоводители софия,счетоводни услуги
 • 29/06/2018 21:41
 • |
 • 0 коментара
Дебитно известие от сръбска фирма при рекламация на доставка от българска фирма счетоводна къща,счетоводна кантора,счетоводител,счетоводни услуги цени,софия счетоводител,счетоводители софия,счетоводни услуги
 • 29/06/2018 21:40
 • |
 • 0 коментара
Документиране на неустойка при неосъществена доставка на стока счетоводна къща,счетоводна кантора,счетоводител,счетоводни услуги цени,софия счетоводител,счетоводители софия,счетоводни услуги
 • 29/06/2018 21:39
 • |
 • 0 коментара
Публикуване на ГФО за фондация без дейност счетоводна къща,счетоводна кантора,счетоводител,счетоводни услуги цени,софия счетоводител,счетоводители софия,счетоводни услуги
 • 29/06/2018 21:38
 • |
 • 0 коментара
Данъчно-осигурителен календар до 26 юни 2018 г. счетоводна къща,счетоводна кантора,счетоводител,счетоводни услуги цени,софия счетоводител,счетоводители софия,счетоводни услуги