НАП пусна нова електронна услуга „Искане за издаване на удостоверение за приложимо осигурително законодателство“

 • 06/05/2022 11:37
 • |
 • 0 коментара

НАП пусна нова електронна услуга „Искане за издаване на удостоверение за приложимо осигурително законодателство“

Искане за издаване на удостоверение относно приложимо законодателство в областта на социалната сигурност, което се прилага по отношение на притежателя (удостоверение А1), както и уведомление вече могат да се подават онлайн, чрез използване на нова електронна услуга на НАП „Искане за издаване на удостоверение за приложимо осигурително законодателство А1/Уведомление" е достъпна с персонален идентификационен код (ПИК) на НАП или квалифициран електронен подпис (КЕП) в група „Удостоверения и копия на документи“ в Портала за електронни услуги на приходната агенция.
С новата услуга потребителите могат да попълват необходимите данни, съгласно избрания формуляр на искането/уведомлението, да прикачват документи и да ги подават.  
Достъпът до новата услугата се предоставя, съгласно Правила за ползване на електронните административни услуги на НАП с квалифициран електронен подпис, утвърдени със Заповед №З-ЦУ-2567/23.07.2021 г. на изпълнителния директор на НАП. За получаване на достъп до услугата от упълномощено лице следва да бъде подадено отново „Заявление за подаване на документи по електронен път и ползване на електронните административни услуги, предоставяни от НАП с КЕП на упълномощено лице“ или „Известие за подаване на документи по електронен път и ползване на електронните административни услуги, предоставяни от НАП с КЕП на упълномощено лице“.Следва да се има предвид, че услугата предоставя възможност за избор на формуляр, в зависимост от типа на задълженото лице, като искането се подава от:
    1. заетото лице и/или от неговия работодател:
 •    „Искане за издаване на удостоверение А1 за приложимото осигурително законодателство за заето лице / Уведомление по чл.15 от Регламент (ЕО) № 987/2009“ - (ОКд236);  
 •   „Искане за издаване на удостоверение А1 за приложимото осигурително законодателство за заето лице на територията на две или повече държави-членки / Уведомление по чл.16(1) от Регламент (ЕО) № 987/2009“ - ( ОКд237); 
 •   "Искане за издаване на удостоверение А1 за приложимото осигурително законодателство за член на договорно наетия персонал на ЕО / Уведомление по чл.17 от Регламент (ЕО) № 987/2009“ – (ОКд241)
 • /ОКд236, ОКд237 и ОКд241/
 2. заетото лице:
 •     “Искане за издаване на удостоверение А1 за приложимото осигурително законодателство за заето лице и самостоятелно заето лице в различни държави-членки / Уведомление по чл.16(1) от Регламент (ЕО) № 987/2009“ – (ОКд240). 
 3.    самостоятелно заетото лице
 •    „Искане за издаване на удостоверение А1 за приложимото осигурително законодателство за самостоятелно заето лице / Уведомление по чл.15 от Регламент (ЕО) № 987/2009“ - (ОКд238); 
 •     „Искане за издаване на удостоверение А1 за приложимото осигурително законодателство за самостоятелно заето лице на територията на две или повече държави-членки / Уведомление по чл.16(1) от Регламент (ЕО) № 987/2009“ – (ОКд239)
 4. заето или самостоятелно заето лице:
 •   „Искане за издаване на удостоверение А1 за приложимото осигурително законодателство за заето лице или самостоятелно заето лице в една държава-членка“ – (ОКд284), обособени в група „Удостоверения и копия на документи“ в новата платформа за електронни услуги на НАП. 
Потребителите ще имат възможност да преглеждат подадените от тях формуляри с избор на бутон „Подадени данни“ от реда на съответната услуга в персоналния си екран.
Подаденото искане по електронен път се обработва в компетентната структура за лицето, където се извършват действия за издаване или отказ от издаване на съответния документ в 30 дневен срок.
За връчване на издадените вече документи лицата ще бъдат уведомявани чрез изпращане на съобщение на имейл адрес или чрез обаждане на посочен телефонен номер. 

Коментари (0)
Напиши коментар
Име:
E-mail:
Коментар:
Код за сигурност: