• 12/12/2021 00:29
 • |
 • 0 коментара
Обсъждане на данъчни облекчения за деца и деца с увреждания за 2021 г.
 • 11/12/2021 15:31
 • |
 • 0 коментара
На свое заседание днес Координационният съвет за подготовка на Република България за членство в еврозоната, който е със съпредседатели управителят на Българската народна банка Димитър Радев и министърът на финансите Асен Василев, прие проект на Национален план за въвеждане на еврото в Република България.
 • 11/12/2021 15:26
 • |
 • 0 коментара
С решения на Министерския съвет на Република България е променен съставът на Надзорния съвет на Националния осигурителен институт (НОИ).За представители на държавата в ръководния орган на институцията са определени заместник министър-председател по икономическите и социалните политики и министър на труда
 • 11/12/2021 15:24
 • |
 • 0 коментара
Над 290 млн. лв. са изплатени на работодателите за запазване на заетостта в условията на пандемия от началото на 2021 г.
 • 11/12/2021 15:21
 • |
 • 0 коментара
зпълнителният директор на НАП Румен Спецов и заместникът му с ресор „Контрол“ Георги Димов се срещнаха с ръководството на данъчната администрация на Румъния. Целта на срещата е засилване на сътрудничеството в борбата с данъчните измами, особено с ДДС и преодоляване на по-големите данъчни рискове.
 • 11/12/2021 15:20
 • |
 • 0 коментара
Министърът на финансите утвърди новите образци на декларации за ползване на данъчни облекчения за деца и деца с увреждания за 2021 година. Предстои те да бъдат обнародвани и в Държавен вестник.
 • 11/12/2021 15:19
 • |
 • 0 коментара
Близо 23 000 онлайн магазини са декларирани в НАП от създаването на регистъра през 2019 година до момента. Според изискванията, всички електронни търговци, следва да подадат информация в приходната агенция за сайтовете, чрез които извършват продажби, припомнят от НАП. Обявяването на е-магазините e изцяло онлайн през Портала за електронни услуги на Агенцията, достъпни с квалифициран електронен подпис (КЕП).
 • 11/12/2021 15:17
 • |
 • 0 коментара
Стотици инспектори на НАП, съвместно с други държавни органи, започват масов данъчен контрол за стоки, облагани с ДДС при внос. Данъчните ще следят на място прилагането на режимите за освобождаване от данък върху добавената стойност при внос на стоки, които се внасят в България от трета страна, но предназначени за друга държава членка на ЕС. При тези случаи ДДС не се заплаща в България, а в другата държава членка, което е предпоставка за измами, поясняват от НАП. Ще се контролира и „чистият“ внос, при който стоките основно от Китай и Турция се внасят и ще се потребяват в България.
 • 11/12/2021 15:14
 • |
 • 0 коментара
Национална агенция за приходите стартира информационна кампания „Облагане на продажбите от онлайн търговия“, насочена както към търговците онлайн, така и към потребителите на стоки и услуги в интернет.
 • 11/12/2021 15:12
 • |
 • 0 коментара
Националната агенция за приходите изпълни успешно проект „Надграждане на основните системи на НАП за предоставяне на данни и услуги към вътрешни и външни системи“. Той беше реализиран в изпълнение на Административен договор №BG05SFOP001-1.002-0011-C01/27.06.2017 г., сключен между НАП и Управляващия орган на Оперативна програма „Добро управление“, за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.