• 12/02/2021 13:08
 • |
 • 0 коментара
Изминалата година беше белязана от две ключови за страната ни събития с противоположно влияние върху бизнес средата и условията за инвестиции у нас – присъединяването ни към Банковия съюз и към Валутния механизъм
 • 12/02/2021 13:02
 • |
 • 0 коментара
По мярката за запазване на заетостта, популярна като 60/40, към 2 февруари 2021 г. са подкрепени 11 925 работодатели и са съхранени работните места на 265 137 работници и служители. Изплатените средства са над 807,3 млн. лв.
 • 12/02/2021 13:01
 • |
 • 0 коментара
Чувствително намалява броят на подадените от работещи пенсионери заявления за преизчисляване на пенсиите им с допълнително придобития от тях осигурителен стаж или осигурителен стаж и доход след пенсионирането.
 • 12/02/2021 12:59
 • |
 • 0 коментара
Националната агенция за приходите ще събира надвзетите държавни средства на партиите и съответните коалиции, които са получени като субсидии и не са възстановени в законоустановения срок 31 януари 2021 г.
 • 12/02/2021 12:58
 • |
 • 0 коментара
След 9 ч. на 5 февруари, в портала за електронни услуги на НАП, ще могат да се подават осигурителни Декларации образец №1
 • 02/02/2021 14:03
 • |
 • 0 коментара
Пенсиите в размер до 650 лв. няма да бъдат запорирани от 1 януари 2021 г. Причината е промяната в размера на минималната работна заплата от 610 на 650 лева.Съгласно установеното в Гражданския процесуален кодекс и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, принудителното изпълнение може да бъде насочено само върху пенсии с месечен размер над минималната работна заплата,
 • 02/02/2021 13:59
 • |
 • 0 коментара
Всяка трета кандидатствала компания е получила плащане Над 30% от фирмите са получили по сметките си безвъзмездната помощ за подкрепа с оборотен капитал 7 работни дни след изтичането на крайния срок за кандидатстване, отчитат от НАП. Разплатената сума достигна 31,2 млн. лв., като почти 3200 компании вече разполагат с допълнителна ликвидност.
 • 02/02/2021 13:57
 • |
 • 0 коментара
2 223 фирми получиха плащания по програмата за подкрепа с оборотен капитал в размер на 22,2 млн. лв. по-малко от 168 часа след крайния срок за подаване на проектни предложения. Тези дружества са преминали автоматизирана софтуерна проверка, която сочи пълно съответствие на посочените в заявленията данни с наличните в НАП.
 • 02/02/2021 13:56
 • |
 • 0 коментара
От 1 януари 2021 г. хората, които сами внасят задължителните си здравни вноски (например трайно безработни, които не получават обезщетение за безработица и не се осигуряват от държавата и др.) и не са регистрирани като самоосигуряващи се по смисъла на Кодекса за социално осигуряване, дължат месечно по 26,00 лева.
 • 02/02/2021 13:55
 • |
 • 0 коментара
Над 8100 търговци са поискали подкрепа с оборотен капитал чрез Националната агенция за приходите до 16.30 ч. на 20 януари, когато изтече крайният срок за кандидатстване. Общият размер на поисканата подкрепа е 115 млн. лв.