• 11/12/2021 15:11
 • |
 • 0 коментара
От днес потребителите ще могат да подават електронно справка-декларация за прилагане на специален режим „извън Съюза“ и „в Съюза“, както и закъснели коригиращи справки-декларации по специалните режими Mini one stop shop (MOSS).Това е възможно с внедряването на две нови услуги в Е-портала на НАП и обновяването на вече съществуващи.
 • 11/12/2021 15:10
 • |
 • 0 коментара
Главна дирекция „Фискален контрол“ (ГДФК), дирекция „Оперативни дейности“ и отдел „Разследване на особени случаи“ (РОС) в Централно управление на НАП от днес са с ново ръководство. Досегашните ръководители на звеното за фискален контрол – Спас Шишков, на дирекция „Оперативни дейности“ в ГДФК Лазар Димитров и на отдел РОС, дирекция "Контрол"
 • 11/12/2021 15:07
 • |
 • 0 коментара
зпълнителният директор на НАП Румен Спецов и заместникът му с ресор „Контрол“ Георги Димов обсъдиха с представители на румънската данъчна администрация съвместен подход за преодоляване на данъчните рискове при търговията с горива. Ръководството на българската приходна агенция запозна румънските си колеги с основните фискални рискове и местната специфика на бранша.
 • 11/12/2021 15:05
 • |
 • 0 коментара
Национална агенция за приходите уведомява своите клиенти, че на 31 юли 2021 г. ще влезе в сила новата Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане между България и Нидерландия. Спогодбата е обнародвана в ДВ, бр. 55 от 2 юли 2021 г. и ще се прилага от 1 януари 2022 г. по отношение на данъците, удържани при източника, за суми, получени или начислени на или след 1 януари 2022 г., и по отношение на другите данъци за данъчните години, започващи на или след 1 януари 2022 г.
 • 11/12/2021 15:03
 • |
 • 0 коментара
Национална агенция за приходите направи промяна в електронната си услуга „Искане за издаване на удостоверение за местно лице“, за да улесни попълването на искането за издаване на удостоверението, което е необходимо за участие в програма „Възстановяване“.В случай, че лицето не е пребивавало в друга държава освен в България и в част I от искането посочи, че иска издаване на удостоверение за българско местно лице, което да послужи по програма „Възстановяване“, в част II на искането в полетата „държава“ за 2020 г. и 2021 г. следва да избере България, а в полетата „от“ „до“ да въведе периода на пребиваване в България.
 • 11/12/2021 15:02
 • |
 • 0 коментара
На 2 август изтича крайният срок, в който предприятията и самоосигуряващите се, които са изплатили доходи на физически лица, извън трудов договор и са задължени да им удържат данък, трябва да подадат по електронен път декларации за второто тримесечие на 2021 г. Това е и последният ден за внасяне на удържания данък към бюджета.
 • 11/12/2021 15:00
 • |
 • 0 коментара
Електронна система за обслужване на едно гише (one-stop shop) ще улеснява трансграничните продажбиОт 1 юли онлайн търговците ще могат да използват електронна система за обслужване на едно гише - one-stop shop (OSS), напомнят от НАП.
 • 11/12/2021 14:58
 • |
 • 0 коментара
Над 60 % от фирмите, плащащи корпоративен данък, са обявили приходите си пред НАП 14 дни преди настъпването на крайния срок. Едноличните търговци, включително плащащи патентен данък и земеделските стопани, избрали да се облагат като еднолични търговци, които вече са подали декларации за доходите, надвишават 63 000.
 • 11/12/2021 14:53
 • |
 • 0 коментара
На 2 юни 2021 г. Национална агенция за приходите ще проведе среща с онлайн бизнеса и работодателските организации, на която ще бъдат обсъдени новостите с дистанционни продажби на стоки в ЕС.
 • 11/12/2021 14:51
 • |
 • 0 коментара
Фалшиви имейли за образувани изпълнителни дела за непогасени задължения към Национална агенция за приходите се разпространяват отново в Интернет.