НАП улесни попълването на искане за издаване на удостоверение за местно лице, нужно за участие в програма "Възстановяване"

  • 11/12/2021 15:03
  • |
  • 0 коментара

счетоводни услуги цени

Национална агенция за приходите направи промяна в електронната си услуга „Искане за издаване на удостоверение за местно лице“, за да улесни попълването на искането за издаване на удостоверението, което е необходимо за участие в програма „Възстановяване“.В случай, че лицето не е пребивавало в друга държава освен в България и в част I от искането посочи, че иска издаване на удостоверение за българско местно лице, което да послужи по програма „Възстановяване“, в част II на искането в полетата „държава“ за 2020 г. и 2021 г. следва да избере България, а в полетата „от“ „до“ да въведе периода на пребиваване в България.
Припомняме, че собствениците на малки и средни предприятия, които кандидатстват за кредит по програма „Възстановяване“, трябва да представят пред банките партньори удостоверение за местно лице по смисъла на чл. 4 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица. Документът се издава от НАП, като за целта собствениците на кандидатстващите дружества трябва да подават искане в качеството си на физически лица. Това може да стане по два начина -  в териториалната дирекция на приходната агенция по постоянен адрес или онлайн с квалифициран електронен подпис (КЕП) или персонален идентификационен код (ПИК) през Портала за е-услуги на НАП. В НАП е създадена организация удостоверенията, необходими за участие в програмата да бъдат издавани в най-кратки срокове. За целта е необходимо в искането кандидатите да посочат, че удостоверение за местно лице им е необходимо, за да послужи за програма „Възстановяване“.При подаване на искането чрез електронните услуги на НАП в частта “Моля да ми бъде издадено, съответно заверено, удостоверение за българско местно лице, което следва да послужи в……“, на първи ред от падащото меню, е добавена възможност за посочване на основание „програма „Възстановяване“.Повече  информация за подаване на искането и издаване на удостоверението за местно лице кандидатите могат да намерят на сайта на НАП, а образец на бланката може да бъде изтеглен от тук. При необходимост кандидатите могат да  се обърнат към Информационния център на приходната агенция на е-mail infocenter@nra.bg, както и на телефон 0700 18 700. Обаждането е на цена, съобразно тарифата на съответния оператор.    Счетоводна Фирма Цолови Финанс

Коментари (0)
Напиши коментар
Име:
E-mail:
Коментар:
Код за сигурност: