НАП изпълни успешно проект по Оперативна програма „Добро управление“ за изграждане на нов портал за електронни услуги

  • 11/12/2021 15:12
  • |
  • 0 коментара

счетоводни услуги цени

Националната агенция за приходите изпълни успешно проект „Надграждане на основните системи на НАП за предоставяне на данни и услуги към вътрешни и външни системи“. Той беше реализиран в изпълнение на Административен договор №BG05SFOP001-1.002-0011-C01/27.06.2017 г., сключен между НАП и Управляващия орган на Оперативна програма „Добро управление“, за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. 
Общата стойност на проекта е 2 577 110,81 лв., от които 2 190 544,19 лв. европейско финансиране и 386 566,62 лв. - национално съфинансиране.
Основна цел на проекта е предоставянето на качествени, ефективни и леснодостъпни електронни услуги за гражданите и бизнеса, чрез надграждане на информационните системи на НАП за предоставяне на електронни административни услуги и изграждане на архитектура, ориентирана към услуги (SOA). 
В рамките на проекта е разработена изцяло нова платформа, в която са интегрирани както стари електронни услуги, така и новосъздадени.
В обновения портал потребителите вече могат да променят достъпите си до е-услугите, да предоставят или да отнемат достъп на трети лица. Освен познатите възможности за идентификация, чрез ПИК и КЕП е възможно ползването на електронни услуги с електронен подпис, издаден от ЕС или чрез е-автентикация, поддържана от Държавна агенция „Електронно управление“. След приключване на работата по изпълнението на проекта, значително се подобри качеството и бързината на предоставяните от НАП е-услуги, повиши се ефективността на основните информационни системи за обмен на данни и предоставяне на услуги към вътрешни и външни системи, осигурена е надеждност, сигурност и непрекъсваемост на дейността на приходната агенция, чрез обновяване на технологичната среда, позволяваща предоставянето на съвременни електронни услуги, базирани на SOA.Счетоводна Фирма Цолови Финанс

Коментари (0)
Напиши коментар
Име:
E-mail:
Коментар:
Код за сигурност: