Важно за Интрастат операторите: Ново поле в декларацията за вътресюзен износ (изпращания): „VIN номер на партньора“

  • 06/05/2022 11:46
  • |
  • 0 коментара

Важно за Интрастат операторите: Ново поле в декларацията за вътресюзен износ (изпращания): „VIN номер на партньора“

Новото поле в декларацията за вътресъюзен износ „VIN номер на партньора“  е „ ДДС идентификационния номер“ на партньора/клиента по фактурата. Има случаи, в които държавата – членка, в която е регистриран по ЗДДС клиента Ви по фактурата, да е различна от държавата – членка, в която стоките физически пристигат. В полето „държава на пристигане“, посочвате държавата – членка, в която стоките физически са транспортирани.
  • При дистанционни продажби: избира се код за вид на сделката „1.2“, полето „VIN номер на партньора“ не се попълва.
  • В случай, че продавате на физически или юридически лица, нерегистрирани по ЗДДС в държава – членка на ЕС, полето „ VIN номер на партньора“ не е задължително.
Действия при следните съобщения за грешка:
  • „ Некоректно попълнен VIN на партньора. Моля, попълнете коректен VIN номер или в случай, че не Ви е известен ID на партньора“, моля да осъществите контакт  с дирекция „Интрастат“ 
  • „Ако вида на сделката е 1.2 Дистанционни продажби полето VIN номер на партньора следва да е празно! Моля, проверете коректно ли сте попълнили полето Вид на сделката!“
  • „Попълненият VIN номер е български! В случай, че декларирания ID e коректно попълнен, моля да осъществите контакт с дирекция „Интрастат“
  • „ Непопълнено поле VIN на партньора. Моля, попълнете полето VIN номер, или в случай, че не Ви е известен ID на партньора“, моля да осъществите контакт с дирекция „Интрастат“
В случай, че сте допуснали грешка, следва да подадете нова месечна декларация, в която грешките са коригирани.Нямате грешка в полето „VIN номер на партньора“ при описаните съобщения за грешка и разполагате с документи, потвърждаващи коректността на декларираните данни, моля обърнете се към дирекция „Интрастат“ в ЦУ на НАП, като изпратите имейл на електронен адрес:   n.p.georgieva@nra.bg,  e.pavlova@nra.bg и p.iliev@nra.bg. Изчакайте отговор на Вашия имейл от служител на дирекция „Интрастат“.Можете да проверите валидността на VIN номера на следния адрес: https://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/vatResponse.html

Коментари (0)
Напиши коментар
Име:
E-mail:
Коментар:
Код за сигурност: