• 06/05/2022 12:05
 • |
 • 0 коментара
Успешно приключи данъчната кампания за физическите лица. Близо 676 000 души са подали декларациите си пред НАП и са платили данък върху доходите на стойност почти 257 млн. лв. до полунощ на 3 май, сочат данните на приходната агенция. Над 82 % от декларациите за доходите на физическите лица са подадени по интернет с персонален идентификационен код (ПИК) на НАП или електронен подпис. Повече от 70% от гражданите са се възползвали от предварително попълнените декларации за доходите, които са достъпни в Портала за е-услуги на агенцията.
 • 06/05/2022 11:57
 • |
 • 0 коментара
Национална агенция за приходите вече нанесе в информационните си системи минималния месечен размер на осигурителния доход - 710 лв. на близо 4000 самоосигуряващи се лица, подали еднократно декларации Образец №1 с код за вид осигурен 22. Това са физически лица, избрали да се осигуряват само във фонд „Пенсии“ за инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт и са декларирали минимален месечен осигурителен доход в размер на 420 лв. или 650 лв. Не е необходимо тези самоосигуряващи се да подават още веднъж декларация за периодите след 31 март 2022 г. с новия по-висок минимален осигурителен доход от 710 лв., тъй като от приходната агенция вече отразиха промяната в системите си.
 • 06/05/2022 11:54
 • |
 • 0 коментара
НАП започва да изпраща имейли до физическите лица, извършващи продажби в интернет, като им напомня, че трябва да декларират и платят данъка върху доходите от тази дейност. Приходната агенция разполага с информация за получените от физическите лица суми от наложен платеж през 2021 г., подадени от пощенските оператори (куриерските фирми). Тези суми са отразени в предварително попълнените годишни данъчни декларации, които са достъпни с персонален идентификационен код (ПИК) или електронен подпис в Портала за електронни услуги на приходната агенция, напомнят от НАП.
 • 06/05/2022 11:53
 • |
 • 0 коментара
Изпълнителният директор на Национална агенция за приходите и градският прокурор от Софийска градска прокуратура Илиана Кирилова сключиха споразумение за сътрудничество и взаимодействие при разследванията по дела за престъпления против данъчната и осигурителната системи в България. Споразумението влиза в сила от днес и е безсрочно.
 • 06/05/2022 11:51
 • |
 • 0 коментара
Национална агенция за приходите провежда анкета за отчитане на нагласите на бизнеса към контролните действия на НАП. Проучването е насочено към всички клиенти на приходната агенция - физически или юридически лица, като целта е да се получи обратна връзка, която ще допринесе за превенция и ограничаване на възможни прояви на корупционни практики.
 • 06/05/2022 11:49
 • |
 • 0 коментара
От 1 април 2022 г. хората, които сами внасят задължителните си здравни вноски (например трайно безработни, които не получават обезщетение за безработица и не се осигуряват от държавата и др.) и не са регистрирани като самоосигуряващи се по смисъла на Кодекса за социално осигуряване, дължат месечно по 28,40 лева.
 • 06/05/2022 11:48
 • |
 • 0 коментара
ационална агенция за приходите извършва проверки на 761 фирми от бранш туризъм и ресторантьорство, получили финансова помощ по първа и втора фази на програма „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки“. Те са селектирани на база оценка на риска сред общо 5 210 подпомогнати дружества, развиващи дейност в туристическия сектор и ресторантьорството. Получената от тях финансова помощ в рамките на първите две фази е на стойност над 35 860 000 лв.
 • 06/05/2022 11:46
 • |
 • 0 коментара
Новото поле в декларацията за вътресъюзен износ „VIN номер на партньора“ е „ ДДС идентификационния номер“ на партньора/клиента по фактурата. Има случаи, в които държавата – членка, в която е регистриран по ЗДДС клиента Ви по фактурата, да е различна от държавата – членка, в която стоките физически пристигат. В полето „държава на пристигане“, посочвате държавата – членка, в която стоките физически са транспортирани.
 • 06/05/2022 11:43
 • |
 • 0 коментара
Повече от 160 електронни услуги вече са достъпни в обновения Е-портал на НАП. За по-малко от месец приходната агенция пусна 6 нови услуги, от които могат да се възползват стотици хиляди потребители, притежатели на персонален идентификационен код (ПИК) или квалифициран електронен подпис (КЕП).
 • 06/05/2022 11:42
 • |
 • 0 коментара
Национална агенция за приходите провери над 1500 фирми за нелогично високи касови наличности. При близо 600 дружества проверките на място продължават и в момента, като наличните в касите средства се преброяват, описват се всички купюри и се сравняват с посочените в счетоводството.