Разходите за пенсии за първите 6 месеца на годината са с над половин милиард лева повече в сравнение с полугодието на 2021 г.

  • 15/12/2022 14:33
  • |
  • 0 коментара

счетоводни услуги цени

Националният осигурителен институт (НОИ) предоставя всеки месец информация относно касовото изпълнение на бюджетите на социалноосигурителните фондове, администрирани от института по силата на законова делегация.Консолидиран бюджет на държавното обществено осигуряване (ДОО)
Към 30 юни 2022 г., общият размер на отчетените приходи е 4 702,9 млн. лв., което представлява 48,6% изпълнение на плана за годината. Постъпилите приходи са с 363,0 млн. лв. повече в сравнение със същия период на 2021 г. Общо отчетените разходи възлизат на 8 153,9 млн. лв. или 48,4% от заложените в плана за годината. Разходите са с 308,4 млн. лв. повече в сравнение със същия период на 2021 г.
В структурата на общите разходи най-голям дял заемат разходите за пенсии, които са в размер на 6 963,5 млн. лв., 49,3% изпълнение на плана за годината. Разходите за пенсии за първите шест месеца на годината са с 564,1 млн. лв. или с 8,8% по-големи спрямо същия период на 2021 г.
За изплащане на т.нар. „ковид добавки“ от 60 лв. към пенсиите на всички пенсионери са изразходвани 736,2 млн. лв. Тези средства не са планирани в бюджета на ДОО за 2022 г. и са от сметката за чужди средства на НОИ, разкрита на основание ПМС № 479 от 2021 г. За еднократни добавки от 75 лв. на ваксинираните пенсионери са изразходвани 56,1 млн. лв. Тези средства също не са планирани в бюджета на ДОО за 2022 г. и са от сметката за чужди средства на НОИ, разкрита на основание ПМС № 474 от 2021 г. За изплащане на допълнителни компенсаторни суми за разликата до размера на дохода от пенсии през декември 2021 г. са изразходвани 100,8 млн. лв., като сумата се отнася за януари, февруари, март, април, май и юни 2022 г. За изплащане на т.н. „великденски“ добавки от 70 лв. на всеки пенсионер са изразходвани 142,1 млн. лв.
Следващата по значимост и големина група разходи в консолидирания бюджет на ДОО са разходите за изплащане на парични обезщетения и помощи по Кодекса за социално осигуряване, които към 30 юни са в размер на 1 013,5 млн. лв. или 44,3% изпълнение на плана за годината. Отчетените разходи за шестте месеца на годината са с 6,8 млн. лв. повече спрямо същия период на 2021 г.
Общият размер на отчетените трансфери (нето) по консолидирания бюджет на ДОО към месец юни е 3 422,8 млн. лв.

Коментари (0)
Напиши коментар
Име:
E-mail:
Коментар:
Код за сигурност: