• 21/01/2020 11:16
 • |
 • 0 коментара
Имаме доставка на материали, които са доставени направо на място, на което ще се използват за монтаж на машини. Материалите са получени в Холандия, изпратени от доставчик във Франция за наша сметка. Ние ги заплащаме, тъй като машините, които ще се монтират там, са наши. Има ли ВОП? Нямам транспортен документ. Имам фактура от доставчика и ще я платя. Разходите за монтаж на машините са за наша сметка; те влизат в цената на общия договор с клиента. Какво се прави в този случай с пускането на протокол по чл. 117, след като нямам и няма да имам ЧМР? Материалът отива директно в Холандия.счетоводни услуги софия
 • 21/01/2020 11:14
 • |
 • 0 коментара
Фирма извършва извънучилищни курсове по роботика и ИТ. По принцип работим с училища и издаваме фактури по банков път. При някои курсове се налага използването на касов апарат, а именно при заплащане на родителите за даден курс на място в брой. счетоводни услуги цени
 • 21/01/2020 11:12
 • |
 • 0 коментара
Няма да се удължава срокът по Наредба Н-18.счетоводни услуги софия Срокът за привеждане дейността на търговците, използващи СУПТО, с изискванията на Наредба Н-18 няма да се удължава.счетоводни услуги цени
 • 21/01/2020 11:11
 • |
 • 0 коментара
Фирма извършва международен транспорт в страни от Европейски съюз без България. Собственикът е белгиец с две фирми за транспорт - в България и Белгия. Белгийската фирма издава фактури за наем на гараж и ремаркета. Префактурира ни и пътни такси в Германия, които явно е платила за дейността на българската фирма в Германия. Необходимо ли е издаване на протокол по чл. 117?
 • 21/01/2020 11:09
 • |
 • 0 коментара
Въпрос: Ние сме фирма, която има собствен сайт за продажба на ваучери. Ваучерите носят нашето лого. Ние сме си определили няколко ценови диапазона- напр. ваучер - 50 лв, 100 лв. и т. н. Имаме сключени договори с доставчици, предлагащи различни услуги преживявания.
 • 13/01/2020 13:16
 • |
 • 0 коментара
Въпрос: Фирма, регистрирана по ЗДДС, с предмет на дейност консултантски услуги, има сайт за въпроси, отговори, консултации онлайн. На въпросния сайт се публикуват рекламни банери на Гугъл, Фейсбук и др. под. За годината като резултат от тази рекламна дейност Гугъл превежда по сметката на дружеството възнаграждение. Следва ли да се издаде документ/ фактура за получените суми? Следва ли да се начислява ДДС с протокол по чл 117 ЗДДС? Ако следва да се издаде протокол - отразяването му и в двата дневника ли се извършва? Следва ли подаване на VIES декларация?счетоводни услуги цени
 • 13/01/2020 13:15
 • |
 • 0 коментара
Въпрос: Българска фирма, регистрирана по ДДС, продава стока на американска фирма. На 3.01.2020 г. получихме по банковата ни сметка от американската фирма пълното плащането за цялата стока. Стоката все още е в нашия склад и ще бъде изпратена към клиента, когато той организира транспорта - което може да се случи до края на месеца, но може да стане и през м.02. В какъв срок трябва да издадем фактурата за получената сума? Трябва ли задължително да издадем фактура за авансово плащане или може да е фактура за стоката?счетоводни услуги цени
 • 13/01/2020 13:13
 • |
 • 0 коментара
Въпрос: В представен Авансов отчет от подотчетно лице е вписана и заплатена от него глоба, наложена на физическото лице за негово нарушение, в размер на 4000,00 евро. Подотчетното лице е заплатило глобата от получените по банков път парични средства за служебен аванс. Работодателят съответно не иска да признае глобата за необходимо присъщ разход на дружеството и държи платените средства за глобата да му бъдат възстановени. Каква отчетност следва да се приложи?счетоводни услуги цени
 • 13/01/2020 13:12
 • |
 • 0 коментара
С последните изменения в Наредба Н-18 се дава алтернативна възможност за регистриране и отчитане на онлайн продажбите в електронните магазини. счетоводни услуги цени
 • 13/01/2020 13:11
 • |
 • 0 коментара
Въпрос: За 2016 г., 2017 г. и 2018 г. ЕООД реализира данъчни загуби (резултатът за всяка от тези три години е данъчна загуба). Отчетен е отсрочен данъчен актив за общо 7900 лв.(налице е дебитно салдо по сметка 497 Разчети по отсрочени данъци). За 2019 г. резултатът на дружеството също е данъчна загуба. В първите месеци на 2020 г. счетоводни услуги цени