• 25/03/2020 10:39
 • |
 • 0 коментара
ИА "Главна инспекция по труда" публикува разпространените от Министерството на труда и социалната политика препоръки за реорганизация на работата във връзка с епидемиологичната обстановка в страната: Счетоводна Къща Цолови Финанс ООД, София.счетоводни услуги софия.счетоводни услуги цени.
 • 25/03/2020 10:36
 • |
 • 0 коментара
В допълнение на разпространената от Министерството на труда и социалната политика информация за възможностите на трудовото законодателство за създаване организация на работата, която да минимизира риска от заразяване на персонала, Главна инспекция по труда напомня на работодателите, че следва да разпишат предприеманите мерки в оценката на риска.счетоводни услуги цени.счетоводни услуги софия.Счетоводна Къща Цолови Финанс ООД, София.
 • 25/03/2020 10:33
 • |
 • 0 коментара
Земеделските стопани, които не са имали регистрация през 2019 г. като такива или през т.г. актуализират културите, които ще обработват, могат да представят по електронната поща на съответната дирекция „Инспекция по труда“ данни за нововъзникналите обстоятелства,счетоводни услуги цени.счетоводни услуги софия.Счетоводна Къща Цолови Финанс ООД, София.
 • 25/03/2020 10:26
 • |
 • 0 коментара
Законът за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г.счетоводни услуги цени.счетоводни услуги софия.Счетоводна Къща Цолови Финанс ООД, София.
 • 25/03/2020 10:23
 • |
 • 0 коментара
Над 100 000 души са подали годишните си данъчни декларации за облагане на доходите по електронен път до момента, съобщиха от Национална агенция за приходите. Над 70 % от всички получени в агенцията формуляри са изпратени онлайн, като общият брой на обработените декларации е малко над 130000.счетоводни услуги цени.счетоводни услуги софия.Счетоводна Къща Цолови Финанс ООД, София.
 • 25/03/2020 10:21
 • |
 • 0 коментара
Динамично променящата се ситуация, свързана с корона вируса, изисква строги мерки за опазване на общественото здраве и предпазване на гражданите от пряката физическа заплаха на COVID-19.счетоводни услуги цени.счетоводни услуги софия.Счетоводна Къща Цолови Финанс ООД, София.
 • 25/03/2020 10:18
 • |
 • 0 коментара
В Правилникa за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност, обнародван в бр. 25 от 2020 г. на ДВ, са предвидени промени, свързани с измененията и допълненията в Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС), обнародвани в бр. 96 и 102 от 2019 г. на ДВ, както следва:счетоводни услуги цени.счетоводни услуги софия.Счетоводна Къща Цолови Финанс ООД, София.
 • 25/03/2020 10:15
 • |
 • 0 коментара
Динамично променящата се ситуация, свързана с корона вируса, изисква строги мерки за опазване на общественото здраве, които да предпазят гражданите от пряката физическа заплаха на COVID-19.Счетоводна Къща Цолови Финанс ООД, София.счетоводни услуги софия.счетоводни услуги цени.
 • 25/03/2020 10:12
 • |
 • 0 коментара
Всички мерки, които анонсираме, са свързани не с ограничаване правата на хората, а да се създаде предпоставка и невъзможност за неразпространение на заразата.счетоводни услуги цени.счетоводни услуги софия.Счетоводна Къща Цолови Финанс ООД, София.
 • 22/03/2020 00:26
 • |
 • 0 коментара
ова данъчно облекчение могат да ползват лицата с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност. То им дава възможност да намалят сумата от годишните данъчни основи със 7920 лв. Данъчното облекчение може да се ползва включително за годината на настъпване на неработоспособността, както и за годината на изтичане срока на валидност на експертното решение, в което е определена намалената работоспособност.счетоводни услуги цени.счетоводни услуги софия.Счетоводна Къща Цолови Финанс ООД, София.