Владислав Горанов: Стопанският живот в страната не трябва да замре

  • 21/03/2020 23:44
  • |
  • 0 коментара

счетоводни услуги цени

Владислав Горанов: Стопанският живот в страната не трябва да замре

Два механизма към бизнеса: за подкрепа на заетостта и за осигуряване на буфери на търговските фирми с притеснения за обслужване на кредити им

„За реализацията на мярката за подкрепа на заетостта ще предложим изменение в КСО и ще изградим механизъм, по който юридическите лица, които са пред избора да освободят определени служители или да си дадат шанс още 3 месеца да ги задържат на работа, тъй като мярката е за три месеца, те да могат да се възползват от подкрепа от страна на държавата в размер на 60 % от възнагражденията, които са плащали досега на служителите. Това ще става чрез кандидатстване пред службите по заетостта, с подаване на информация за броя и конкретни данни за лицата, за които ще се иска тази подкрепа, след което тя ще бъде трансферирана към юридическите лица, а те ще трябва да я допълнят до 100 % и да запазят ангажимента си към служителите, без да прекратяват трудовите правоотношения с тях“. Това съобщи министърът на финансите Владислав Горанов на съвместна пресконференция с министъра на икономиката Емил Караниколов в Министерския съвет, след среща със социалните партньори – работодателските организации и синдикатите, за представяне на мерките на правителството, които ще подкрепят бизнеса в ситуацията на ограничения, свързани с извънредното положение в страната заради корона вируса.счетоводни услуги цени.

Като втора мярка, свързана с инструментите, които да подпомогнат финансово-кредитната система, така че тя да е партньор на бизнеса, министър Горанов обясни, че ще предложи на правителството увеличение от 500 млн. лв. на капитала на Българската банка за развитие. Този ресурс ще служи в две направления – едното е издаване на портфейлни гаранции към търговските банки, което ще намали капиталовата тежест към тях и ще им позволи да проявяват гъвкавост по отношение на своите клиенти, които изпитват затруднение, и втори инструмент в същия пакет, който ще даде възможност, с посредничеството на търговските банки, ББР или нейното дружество за рисков капитал да участват временно с опция за обратно изкупуване в капитала на дружества, които изпитват необходимост от подобно участие. Така се осигурява безплатно финансиране на тази компании, защото лихвата върху капитала е нулева, каза още финансовият министър.

Владислав Горанов изрази удовлетворението си от разбирането по време на срещата, че мерките, които правителството предлага, трябва да търсят баланс между това стопанският живот да продължи и тези, които са най-засегнати от първите удари на ограниченията заради епидемиологичната обстановка, да могат да получат достатъчно подкрепа така, че да продължат да функционират.счетоводни услуги цени.

„Мерките, които обсъдихме са с хоризонт следващите няколко месеца. Тънкият баланс е между това да използваме резервите, които в момента държавата притежава, за да дадем възможност максимално плавно да минем през кризата, а това изисква много добър постоянен диалог и здрав и хладен разум“ – категоричен е министър Горанов. Той е доволен от това, че на срещата правителството е получило добри предложения и смислени оценки и от двете страни в социалния диалог.Счетоводна Къща Цолови Финанс ООД, София.

Министърът на финансите уточни, че няма диагноза колко дълго ще продължи кризата, затова трябва да съхраним ресурсите си за управляване на процеса достатъчно дълго време. Във връзка с констатирано неразбиране на заповедта от петък на министъра на здравеопазването с ограничителните мерки, Горанов обясни, че на този етап цялата стопанска дейност е разрешена и може да се провежда. Основната цел на заповедта е социалното ограничаване, да не се струпват много хора на едно място, като не бива тази заповед да се интерпретира погрешно или да се прилага неправилно. „Стопанският живот не трябва да замре“ – това е мнението на министъра.

„При подобна криза няма как да излезем сухи от водата, вероятно някои бизнеси ще престанат да съществуват, но тримесечната мярка, която предлагаме за подкрепа на заетостта, дава шанс на добросъвестните работодатели, които изпитват временни затруднения, да преминат през кризата, без да прекратяват заетостта, да запазят доходите на персонала си и да възстановят обема на бизнеса си в нормална среда“ – коментира още финансовият министър.

На срещата са обсъдени и технически мерки, свързани с отлагане на срокове на декларации пред НСИ, годишното счетоводно приключване, декларации по ЗКПО и др., които правителството ще предложи в общ пакет за периода на кризата.Счетоводна Къща Цолови Финанс ООД, София.

Министър Владислав Горанов подчерта, че в тази ситуация най-важно е да се поддържа отворен канал с бизнеса, като обяви, че в МФ ще бъде открита телефонна линия, на която бизнесът ще поставя въпросите си за неразплатени разходи от страна на държавата, като платец или възложител. Но министърът счита, че на този етап не може да бъде приет упрекът към правителството, че има неразплатени задължения от страна на държавата, който е бил изразен по време на днешната среща.Счетоводна Къща Цолови Финанс ООД, София.  

Коментари (0)
Напиши коментар
Име:
E-mail:
Коментар:
Код за сигурност: