Проект надгражда капацитета на контролната дейност на НОИ

  • 15/12/2022 14:24
  • |
  • 0 коментара

счетоводни услуги цени

Резултатите от този проект надграждат капацитета на контролната дейност на института, което ще спомогне за по-ефективното протичане на процесите в рамките на самата институция“, каза при откриването на събитието управителят на НОИ Ивайло Иванов, като добави, че въпреки сложната епидемична обстановка и трудностите, които тя създава, проектът е изпълнен успешно. „Днес е и професионалният празник на служителите на НОИ. Ден, на който в професионален план отбелязваме свършеното и поглеждаме към бъдещето на институцията. Този проект е с принос именно към по-добрите бъдещи дни на института – в технологичен, експертен и управленски план!“, каза още Ивайло Иванов.
На конференцията бяха отчетени резултатите по проекта, като подробно бяха представени извършените дейности в посока подобряване качеството на експертизата на работоспособността и ресурсното обезпечаване на НОИ в контекста на реформата на системата за експертиза на работоспособността.
Фокусът в програмата беше поставен върху реализираните основни компоненти на проекта, които включваха както анализ на добри практики и прилагането им за оптимизиране на работните процеси и критериите за бъдеща автоматизация на контролната дейност върху експертизата на работоспособността, така и анализ на потребностите и провеждане на обучения на служителите, чийто функции са пряко свързани с нея. Представен беше изготвеният контекстен анализ на експертизата на работоспособността у нас, както и разработените обща за НОИ и адаптирана за нуждите на експертизата комуникационни стратегии. Участниците се запознаха и с разработените политики за управление на партньорствата и елементите на проведената по време на проектния период комуникационна кампания.
Поради сложната епидемиологична обстановка в страната и въведените мерки във връзка с нея, конференцията се проведе в дигитален формат посредством специална уеб базирана платформа.

Коментари (0)
Напиши коментар
Име:
E-mail:
Коментар:
Код за сигурност: