НАП вписа автоматично новия минимален осигурителен доход на 4000 самоосигуряващи се

  • 06/05/2022 11:57
  • |
  • 0 коментара

НАП вписа автоматично новия минимален осигурителен доход на 4000 самоосигуряващи се

Национална агенция за приходите вече нанесе в информационните си системи минималния месечен размер на осигурителния доход - 710 лв. на близо 4000 самоосигуряващи се лица, подали еднократно декларации Образец №1 с код за вид осигурен 22. Това са физически лица, избрали да се осигуряват само във фонд „Пенсии“ за инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт и са декларирали минимален месечен осигурителен доход в размер на 420 лв. или 650 лв. Не е необходимо тези самоосигуряващи се да подават още веднъж декларация за периодите след 31 март 2022 г. с новия по-висок минимален осигурителен доход от 710 лв., тъй като от приходната агенция вече отразиха промяната в системите си.  
От НАП напомнят, че от 1 април 2022 г. минималният месечен размер на осигурителния доход бе променен, като до 31 март 2022 г. за самоосигуряващите се той беше 650 лв., а за регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители - 420 лв. От началото на април до 31 декември 2022 г. задължителните месечни осигурителните вноски за тези физически лица вече се изчисляват върху 710 лв. Максималният месечен размер на осигурителния доход до 31 март е 3000 лв., а от 1 април – 3400 лв. 
Самоосигуряващите се, включително и регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители, които получават доходи от дейности на различни основания - например и по трудови правоотношения, е необходимо да съобразят сбора от осигурителните си доходи за месеца, така че да го ограничат до максималния от 3400 лв. В тези случаи е допустимо месечният осигурителен доход, посочен в декларация Образец № 1, да бъде по-нисък от минималния за съответните месеци. 
Ако е необходимо лицата да направят промяна на осигурителния си доход след 31 март 2022 г., те трябва да подадат коригираща декларация Образец №1 за съответния месец, като отбележат код корекция „К”, код за вид осигурен 22, дните в осигуряване, променения размер на осигурителния доход и процент осигурителни вноски за ДОО, ДЗПО и здравно осигуряване.
Самоосигуряващите се, които са подали декларация Образец №5 за здравно осигуряване, фонд "Пенсии" и универсален пенсионен фонд за определени от тях периоди след 31 март 2022 г. и са платили авансово осигурителни вноски върху минимален размер на осигурителния доход, по-нисък от 710 лв., трябва да представят в НАП коригираща декларация.  
От приходната агенция ще информират с електронни писма самоосигуряващите се, за които се отнасят промените, както и за действията, които трябва да предприемат. 
Информация за декларирането и внасянето на осигурителни вноски може да бъде получена от сайта на приходната агенция и на телефона на Информационния център на НАП: 0700 18 700, на цена според тарифите на съответния оператор.

Коментари (0)
Напиши коментар
Име:
E-mail:
Коментар:
Код за сигурност: