НАП пуска две нови електронни услуги за предоставянето на информация за трансгранични данъчни схеми.

  • 02/02/2021 13:48
  • |
  • 0 коментара

счетоводни услуги цени

НАП пуска две нови електронни услуги за предоставянето на информация за трансгранични данъчни схеми.От днес в портала за електронни услуги на НАП са достъпни две нови е-услуги: „Разкриване на трансгранични данъчни схеми“ и „Разкриване съгласно чл. 143я¹, ал. 13 от ДОПК от консултант, който се позовава на професионална тайна“.Услугите са налични в раздел „Предоставяне на информация за целите на автоматичния обмен в областта на прякото облагане“ на е-портала. Те ще осигурят възможност на консултанти и данъчнозадължени лица по трансгранични данъчни схеми да изпълнят своите задължения съгласно глава шестнадесета, раздел VII Особени правила за автоматичния обмен на информация за трансгранични данъчни схеми от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК). Услугите са достъпни с квалифициран електронен подпис (КЕП) за физически и юридически лица, както и чрез персонален идентификационен код (ПИК) за физически лица. Клиентите, които вече имат пълен достъп до раздел „Предоставяне на информация за целите на автоматичния обмен в областта на прякото облагане“, ще получат автоматично достъп и до новите услуги. Клиентите, които нямат достъп до раздела, могат да получат такъв съгласно Правилата за ползване на електронните административни услуги на НАП, предоставяни с квалифициран електронен подпис.Публикувана е и Заповед № З-ЦУ-11/05.01.2021 г. за утвърждаване на ред и формат за подаване на трансгранични данъчни схеми съгласно чл. 143я³, ал. 3 от ДОПК.

Коментари (0)
Напиши коментар
Име:
E-mail:
Коментар:
Код за сигурност: