НАП и медицинското съсловие обсъждат облекчени СУПТО правила24 Февруари 2020

  • 24/02/2020 10:53
  • |
  • 0 коментара

счетоводни услуги цени

НАП и медицинското съсловие обсъждат облекчени СУПТО правила24 Февруари 2020Опростени правила за отчетност, с т.нар. облекчено СУПТО, се обсъждат от представителите на медицинското съсловие и екипа на НАП. По предложение на Българския лекарски съюз, Сдружението на общопрактикуващите лекари и Българския зъболекарски съюз, заедно с представители на доболничната и болнична помощ и разработчици на медицински софтуер, предстои да бъде обмислена идеята -  облекчено СУПТО, което съществува в момента за медиците, да позволява обработка на медицинска информация и за здравно неосигурени пациенти и т.нар. платен прием. По думите на медицинската гилдия, такова решение ще облекчи дейността им, без да се допускат компромиси с фискалния интерес. На срещата беше поставен и въпросът,  дали изобщо следва да се въвежда СУПТО регулация по отношение на общопрактикуващите лекари. счетоводни услуги софия.От НАП съобщиха, че предстоят промени в процедурата по регистриране на софтуери за управление на продажбите (СУПТО), заради множество коментари от страна на разработчици. В близките седмици НАП ще публикува наръчник за самооценка за разработчици на софтуер, както и т.нар. чеклист, който пресъздава вътрешните процедури при преглед на софтуера.На срещата бе констатирано отново, че има значителен кръг лица, предоставящи медицински услуги, които са инвестирали време и ресурси и вече са привели дейността си в съответствие с изискванията на Наредба Н-18 и бъдещи изменения могат да ги поставят в неравнопоставено положение.счетоводни услуги софия.Разработчиците на медицински софтуер предложиха да се обмисли възможността при започване на медицинска процедура, за която не предстои непосредствено плащане, да не се търси връзка в реално време с фискално устройство, а данните за него да се използват като са предварително запаметени за регистрираните в обекта касови апарати. По този начин ще се елиминира рискът от затруднения в медицинската дейност при технически проблеми, смятат разработчиците. Друго предложение на разработчиците беше свързано с режимите за обучение и тест на СУПТО, които да се допуснат, но след предварително деклариране.Друга тема, която беше дискутирана на срещата, беше изискването за нивото на детайлност на фискалните бонове, което съществува от години, но едва сега се повдига като въпрос от медицинската гилдия. От НАП съобщиха, че са издали указание по този въпрос и ще съдействат за допълнително разясняване на темата.счетоводни услуги софия.Участниците в срещата се обединиха около тезата, че фискалните рискове трябва да бъдат управлявани, като отчетност е необходима във всички икономически сектори, отчитайки спецификата на медицинските услуги. Независимо от това, някои промени в практиката на НАП и в разпоредбите на Наредба Н-18 могат да направят процесите по-ефективни и нискорискови. счетоводни услуги софия.

Коментари (0)
Напиши коментар
Име:
E-mail:
Коментар:
Код за сигурност: