Най-висшият форум в статистиката ще обсъжда целите за устойчиво развитие

  • 26/02/2020 10:15
  • |
  • 0 коментара

счетоводни услуги цени

Най-висшият форум в статистиката ще обсъжда целите за устойчиво развитие
Най-висшият орган в Международната статистическа система - Статистическата комисия на ООН, ще проведе 51-вата си сесия в началото на март в Ню Йорк. България ще бъде представлявана от заместник-председателя на НСИ Диана Янчева. Статистическата комисия подпомага Икономическия и социален съвет на ООН и консултира останалите органи на ООН по въпроси, свързани със събиране, анализ и разпространение на статистическа информация. Традиционно годишната ѝ сесия се предхожда от статистически семинар, който ще се проведе на 28 февруари и ще бъде посветен на иновативните подходи при изследванията на домакинствата. На 2 март ще се състои Форум на високо равнище за официалната статистика.счетоводни услуги софия.

Същия ден ще се проведе заседание на Бюрото на Комитета по статистика и политики в областта на статистиката на ОИСР в разширен формат, за участие в което покана получи и НСИ като първата българска институция с равни права с държавите - членки на ОИСР, в статистическия комитет. 

Тази година основните акценти на дискусиите по време на 51-вата сесия на Статистическата комисия на ООН ще бъдат докладът за индикаторите на Целите за устойчиво развитие и изграждането на капацитет на националните статистики във връзка с Рамката за устойчиво развитие 2030.счетоводни услуги софия.

Докладът съдържа сравнително статистическо приложение и база с индикатори за Целите за устойчиво развитие. Включени са данни на национално, регионално и глобално равнище, като те са свързани със 166 индикатора и съдържат над 1.2 млн. записа. Данните са предоставени от над 50 международни агенции и организации.счетоводни услуги софия.  

По време на сесията ще бъде обсъдена и инициативата Data4Now, чиято цел е да насърчи сътрудничеството между националните статистически институти на различните държави и да ги стимулира да въвеждат иновативни методи за събиране и анализ на данни с цел данните да бъдат лесно достъпни и да улесняват мониторинга на изпълнението на Целите за устойчиво развитие.

Ще бъде обсъдено и бъдещото развитие на Глобалната мрежа от институции за статистическо обучение. В момента тя има 23 члена, сред които 17 регионални и международни институти за обучение и 6 държави, чиито статистически офиси имат обучителни центрове и провеждат обучения за статистици с участници от други страни.счетоводни услуги софия.

Коментари (0)
Напиши коментар
Име:
E-mail:
Коментар:
Код за сигурност: