Националният статистически институт и Агенция „Митници“ заявяват, че данните за вноса не са манипулирани

  • 26/02/2020 10:13
  • |
  • 0 коментара

счетоводни услуги цени

Националният статистически институт и Агенция „Митници“ заявяват, че данните за вноса не са манипулирани
Данните за вноса през 2019 г. обсъдиха на среща представители на Агенция „Митници“ и Националния статистически институт. Експертите са категорични, че данните не са манипулирани и информацията е използвана добросъвестно.счетоводни услуги софия.

Във връзка с новото съюзно митническо законодателство, от януари 2019 г. вносителите на определени борсови стоки, включително нефтопродукти, подават два вида митнически декларации – опростена и допълнителна. Разликата във времето на подаване на двете декларации е над месец (а понякога и повече), като НСИ използва само окончателните данни. Това означава, че внос, осъществен например в края на май, ще бъде отчетен статистически окончателно през юли.счетоводни услуги софия.

За нуждите на статистиката, всеки месец НСИ изтегля данни от информационната система на Агенция „Митници“. Поради разминаването в графика на НСИ (изтеглянето се извършва до  28 дни след края на периода) с този на АМ, в тези масиви не се съдържат данните от допълнителните декларации. Данните за всички тримесечия се ревизират едва след края на годината. Това е и причината за разликите във вноса в тримесечната статистика за БВП.счетоводни услуги софия.

Разработваните и публикувани от НСИ тримесечни оценки на БВП - експресни и регулярни, се основават на наличните към момента данни за отделните икономически сектори, балансирани между основните методи за оценка на показателя съгласно Регламент 549/2013 на ЕС.счетоводни услуги софия.

Според Календара на НСИ за разпространение на резултатите от статистическите изследвания на 5 март ще бъдат публикувани предварителни данни за Брутен вътрешен продукт (БВП), а на 19 октомври ще бъдат публикувани ревизирани окончателни данни за 2019 година.

Агенция „Митници“ и Националният статистически институт ще обсъдят технологията на обмен на данните между двете институции, като целта е да се потърсят решения за оптимизиране на процеса.счетоводни услуги софия.  

Коментари (0)
Напиши коментар
Име:
E-mail:
Коментар:
Код за сигурност: