Министерството на финансите преотвори емисия 10,5-годишни ДЦК при рекордно ниска доходност

  • 25/02/2020 09:40
  • |
  • 0 коментара

счетоводни услуги цени

Министерството на финансите преотвори емисия 10,5-годишни ДЦК при рекордно ниска доходност

На 24 февруари 2020 г. Министерството на финансите преотвори емисия 10,5-годишни държавни ценни книжа (ДЦК), деноминирана в лева, пусната в обращение на 21.06.2019 г., с падеж 21.12.2029 година.

На проведения аукцион бяха пласирани успешно ДЦК за 200 млн. лв. съвкупна номинална стойност при среднопретеглена доходност в размер на 0,12 %, която е рекордно ниска за този матуритетен сегмент.счетоводни услуги цени.

Емисията е референтна по отношение на хармонизирания дългосрочен лихвен процент за оценка на степента на номинална конвергенция, който се отчита от ЕЦБ като един от Маастрихтските критерии. Постигнатата на аукциона доходност е по-ниска от стойността за месец януари 2020 г. на този показател (0,15 %).

Общият размер на подадените поръчки достигна 265,8 млн. лв., което съответства на коефициент на покритие от 1,33. Отчетеният спред спрямо аналогичните германски федерални облигации е в размер на 60 базисни точки. Най-голямо количество ДЦК на аукциона придобиха банките – 92,85 %, следвани от пенсионни фондове – 4,65 % и други инвеститори – 2,50 %.счетоводни услуги цени.

Коментари (0)
Напиши коментар
Име:
E-mail:
Коментар:
Код за сигурност: