Комисар Паоло Джентилони: Доверието в статистиката зависи от професионалната ѝ независимост

  • 19/02/2020 16:23
  • |
  • 0 коментара

счетоводни услуги цени

Комисар Паоло Джентилони: Доверието в статистиката зависи от професионалната ѝ независимост
Eвропейският комисар по икономика Паоло Джентилони беше специален гост на 42-рото заседание на Комитета на Европейската статистическа система (КЕСС), което се проведе на 12 и 13 февруари в Люксембург и беше първото за тази календарна година. По традиция заседанието се председателства от Евростат и включва ръководителите на националните статистически служби на държавите - членки на ЕС, както и представители на страните от ЕИП/ЕАСТ, Швейцария, ЕЦБ, ОИСР и МВФ. България беше представена от председателя на Националния статистически институт Сергей Цветарски.счетоводни услуги софия.

Комисар Джентилони представи приоритетите на ЕК за развитието на европейската статистиката през следващите пет години. Той постави три основни акцента: статистически данни, свързани с Европейската зелена сделка; мониторинг чрез статистически показатели на целите за устойчиво развитие; табло с индикатори за Европейския стълб за социални права.

Комисарят подчерта, че новите предизвикателства изискват гъвкава адаптация на Европейската статистическа система и даде пример с целите за устойчиво развитие, където критериите на ООН трябва да се адаптират към ситуацията в Европа. Той изтъкна важността на статистиката при комуникацията с обществото в контекста на информационната среда, замърсена с фалшиви новини. Според комисар Джентилони дискусията за достъпа до частни данни предстои и даде като пример 5 G, където проблемът не е само за достъпа до данните, който ще имат комуникационните гиганти, но и за защитата на тези данни.счетоводни услуги софия.

Ключът за справяне с тези предизвикателства е професионалната независимост на статистическите институти, тъй като от нея зависи доверието в европейската статистика, заяви Джентилони и подчерта, че през следващите пет години ще работи за статистика, която да позволява политики, основани на доказателствата.счетоводни услуги софия.

В рамките на заседанието си Комитетът на Европейската статистическа система одобри единодушно проект на Регламент (ЕС) за изпълнение, в който се определят условията и съдържанието на докладите за качеството, свързани с интегрираната статистика на земеделските стопанства.  Отчетен беше също напредъкът на проекта за Регламент за селскостопанските суровини и продукция (SAIO).

Председателите на европейските национални статистически институти одобриха свършеното до момента по механизма за определяне на приоритетите и очертаха следващите стъпки. Те обсъдиха Многогодишен план за действие 2021 - 2027 и изпълнението на „Визия 2020“ на Европейската статистическа система. Споделено беше мнението, че планът за действие отразява Европейската статистическа програма, амбициозен е и се нуждае от ефективно разпределение на ресурсите.

КЕСС разгледа доклада за сертифицирането на статистиките на държавите членки от гледна точка на IT сигурността и одобри сертифицирането на 22 държави, сред които и България.

По време на заседанието държавите членки одобриха и утвърдиха  като стандарт на Европейската статистическа система Наръчник за отчитане на качеството и метаданните.

Отчитайки огромното значение на комуникацията за доверието в статистиката, КЕСС одобри проекта за мандат на Работна група на ЕСС за стратегическа комуникация, чиято цел е да идентифицира предизвикателствата пред Европейската статистическа система и да предлага координирани подходи, когато това е възможно. Решено беше работната група и Destatis да организират неформален семинар за генералните директори на статистически институти по стратегическа комуникация в рамките на германското председателство.счетоводни услуги софия.

Теми на дискусията бяха също общите позиции на ЕСС за предстоящата 51-ва сесия на Статистическата комисия на ООН, която ще се проведе в началото на март в Ню Йорк, резултатите от председателството на Хърватия, напредъкът по методологията за следващия кръг партньорски проверки и графикът за приемане на съпътстващите документи за прилагане на Регламента за бизнес статистиката (FRIBS). Генералният директор на Евростат Мариана Коцева информира членовете на КЕСС за дейностите, свързани с оттеглянето на Обединеното кралство.счетоводни услуги софия.  

Коментари (0)
Напиши коментар
Име:
E-mail:
Коментар:
Код за сигурност: