Използвайте е-услугите на НАП и Системата за сигурно електронно връчване.

  • 29/03/2020 17:06
  • |
  • 0 коментара

счетоводни услуги цени

Използвайте е-услугите на НАП и Системата за сигурно електронно връчване.Във връзка с мерките за ограничаване на пандемията от COVID-19, Националната агенция за приходите призовава отново своите клиенти да ограничат посещенията си в офисите на ведомството.Подаването на данъчните и осигурителни декларации и документи, както и плащането към бюджета  могат да се извършват чрез портала за е-услуги на НАП https://inetdec.nra.bg/ – с персонален идентификационен код (ПИК) на НАП или с електронен подпис.счетоводни услуги цени.Освен портала за електронни услуги на НАП, потребителите могат да изпратят или получат писмо, или друг вид кореспонденция с приходната администрация, чрез официалния електронен адрес на Агенцията, както и чрез Системата за сигурно електронно връчване. Тя дава възможност за водене на кореспонденция по електронен път - подаване на жалби, сигнали, искания и др. , като позволява изпращане и/или получаване на електронни документи за и от публични органи, физически и юридически лица, включително за много други ведомства освен НАП.счетоводни услуги цени.Използването на системата изисква регистрация и наличието на валиден електронен подпис или ПИК на НОИ. Комуникацията със Системата за е-връчване замества класическия метод за препоръчана поща, в съответствие с чл. 44, чл. 43, чл. 26, ал. 2 и ал. 4 от Закона за електронно управление. От 18.03.2020 г. има възможност за издаване на едномесечен безплатен електронен подпис от доставчици на удостоверителни услуги, които ще предоставят онлайн възможност за заявяване на подписа. Повече информация можете да получите https://egov.bg/wps/portal/egov/topical/be7210e2-457c-4b74-b8cc-f919ecffc9feизтоцник:нап

Коментари (0)
Напиши коментар
Име:
E-mail:
Коментар:
Код за сигурност: