ЕК инициира консултация „Подобряване на положението на гражданите на ЕС като данъкоплатци за прякото и косвеното данъчно облагане“

  • 11/12/2021 14:31
  • |
  • 0 коментара

счетоводни услуги цени

Европейската комисия инициира публична консултация на тема „Подобряване на положението на гражданите на ЕС като данъкоплатци за прякото и косвеното данъчно облагане“. Целта на консултацията е да се събере информация за проблемите, касаещи преките данъци (основно данък върху доходите на физическите лица), и някои проблеми, свързани с косвените данъци (ДДС), с които гражданите в ЕС понастоящем се сблъскват, когато упражняват свободата си за трансгранични дейности.
Консултацията е активна в периода 10 март 2021 – 02 юни 2021 г. и се администрира от Европейската комисия.
Предварително благодарим на всички лица проявили обществена ангажираност и участвали в публичната консултация.   Счетоводна Фирма Цолови Финанс

Коментари (0)
Напиши коментар
Име:
E-mail:
Коментар:
Код за сигурност: