България се включва в Европейска кампания за деклариран труд02 Март 2020

  • 02/03/2020 11:09
  • |
  • 0 коментара

счетоводни услуги цени

България се включва в Европейска кампания за деклариран труд02 Март 2020Онлайн анкета ни пита кое ни мотиви да работим "на светло" или да изберем недеклариран трудПрез периода март - юни България се включва в общоевропейската кампания за деклариран труд 2020, която се организира от Европейската комисия и в частност от Европейската платформа за справяне с недекларирания труд. Кампанията цели, чрез предоставяне на информация за ползите от декларирането на всички доходи и осигуряването, да се мотивират настоящите и бъдещите работещи, работодателите и самонаетите да работят на светло.Според наложилата се дефиниция, използвана от Платформата, недекларираният труд включва дейности, за които се заплаща и които са законни по своето естество, но не са декларирани пред публичните власти. Недекларираният труд засяга всички. Той излага работниците на множество рискове. Възпрепятства лоялната конкуренция и подкопава публичните финанси, социалната защита и по-обширното социално сближаване. Тези предизвикателства се изострят в контекста на трудовата мобилност на вътрешния пазар и в бързо променящия се свят на труда.Кампанията ще се провежда основно през социалните мрежи. За целта е създадена Фейсбук страница „Всички права запазени“, в която се публикува полезна информация за  правата, свързани с декларирането на доходите. С цел да се търсят причините за проблема и евентуални решения след това, е създадена онлайн анкета, с която се цели да се установят основните мотиви, поради които хората са готови да работят недекларирано, както и какво ги мотивира или би ги мотивирало да декларират всичките си доходи.счетоводни услуги софия.Създаден е и YouTube канал, в който ще се публикуват видеа, предоставящи повече информация за правата при работата на светло, както и за загубите от недекларирания труд Информация за кампанията е публикувана и на интернет страницата на ИА „Главна инспекция по труда“ - достъп, до която е осигурен чрез специален банер на кампанията.счетоводни услуги софия.За България кампанията се организира от Главна инспекция по труда с активното партньорство на Министерството на труда и социалната политика, Националната агенция за приходите, Националния осигурителен институти, Агенцията по заетостта, на всички национално представителните организации на работниците и служителите и на работодателите – КНСБ, КТ „Подкрепа“, БСК, АИКБ, КРИБ, БТПП, ССИ.счетоводни услуги софия.

Коментари (0)
Напиши коментар
Име:
E-mail:
Коментар:
Код за сигурност: