КОИ СМЕ НИЕ

Цолови Финанс е счетоводна къща със седалище в София град. Ние обслужваме разнообразна група от клиенти в цялата Софийска област. Намерението на нашия екип е да се осигури най-доброто обслужване на нашите клиенти и техните счетоводни нужди. Цолови Финанс предлага широк набор от услуги на няколко нива, като целевата ни група от клиенти обхваща собственици на големи корпорации, средни и малки предприятия и частни лица. Те разчитат на нас като алтернатива на собствените си счетоводни отдели, което прави предлаганите от нас счетоводни услуги по разходно-ефективен и интелигентен избор.                                                                                                                                                                                                                         Виж Още

АБОНАМЕНТНИ

СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ:

  • Организиране на счетоводната дейност на фирмата;
  • Съставяне на индивидуален сметкоплан;
  • Хронологични счетоводни записвания;
  • Водене на счетоводните сметки на синтетично и аналитично ниво;

ДОПЪЛНИТЕЛНИ

СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ:

  • Изготвяне на фактури за продажби;
  • Водене на склад – материали, стоки и готова продукция по позиции, по количества и по стойност;
  • Вземане на документацията от офис на клиента;

Новини

Комюнике на Европейската централна банка

 13/10/2020 11:53

По искане на българските власти финансовите министри на държавите-членки от еврозоната,...

На база на данните от месечните отчети за...

 13/10/2020 11:50

На база на данните от месечните отчети за касово изпълнение на бюджетите на първостепенните...

НОИ стриктно прилага нормативната уредба при...

 13/10/2020 11:45

Изчисляването на индивидуалния коефициент при отпускане на пенсии, свързани с трудова дейност, от...