СУПТО за фирма, предоставяща извънучилищни курсове

  • 21/01/2020 11:14
  • |
  • 0 коментара

счетоводни услуги цени

СУПТО за фирма, предоставяща извънучилищни курсове
Въпрос: Фирма извършва извънучилищни курсове по роботика и ИТ. По принцип работим с училища и издаваме фактури по банков път. При някои курсове се налага използването на касов апарат, а именно при заплащане на родителите за даден курс на място в брой. Фирмата работи само с услуги. Фактурите се издават през счетоводен софтуер Бизнес Навигатор. Има ли необходимост от СУПТО и ако да, може ли да се избегне, ако например се използва фактуриране през онлайн платформа, която не пази количества, а после да си осчетоводявам самите фактури/ отчет за продажби в Бизнес Навигатор? Ние реално нямаме стоки, продукти, нямаме запаси/ склад. Няма ли как само през касовия апарат са се вкарат услуги с различни кодове? Ако е нужен СУПТО, това означава ли, че колегата, който издава фактури в брой, и аз, която издавам на училищата, трябва да сме вързани към този софтуер в една система?


Отговор на въпроса даде експерт Елена Илиева:

accountancy-skills-head2er.jpgЗа да възникнат задълженията по ЗДДС и Наредба Н-18, свързани със СУПТО, е необходимо да са изпълнени едновременно две условия. Първото от тях е, в търговския обект да се извършват продажби, за които възниква задължение за издаване на фискална касова бележка, включително и когато тези продажби са инцидентни. Второто условие е, в обекта, в който се приемат тези плащания, да е налице софтуер за автоматизирано управление на продажбите. Ако тези две условия са изпълнени, въпросният софтуер, с който се управляват продажбите, представлява СУПТО и следва да отговаря на изискванията, посочени в Приложение № 29 от Наредба Н-18, да е регистриран в НАП като СУПТО от неговия производител или разпространител и данъчно задълженото лице, което го използва да е декларирало това обстоятелство в НАП. В тези случаи СУПТО следва да управлява всички продажби в търговския обект, включително и тези, за които не се издава фискален касов бон.счетоводни услуги цени
 
В конкретния случай е от значение дали въпросният софтуер - Бизнес Навигатор, извършва автоматизирано управление на продажбите по смисъла на ЗДДС и Наредба Н-18 (според нас най-вероятно е така) и дали се намира в същия търговски обект, в който се приемат плащанията в брой. Относно първото условие най-точна информация може да Ви даде доставчикът на софтуера и препоръчваме да се консултирате с него. Ако софтуерът извършва автоматизирано управление на продажбите и се намира в същия обект, в който се приемат и плащания в брой, би следвало да преминете на вариант „СУПТО" на софтуера, като в този случай софтуерът ще управлява фискалното устройство, но и ще генерира УИН за всяка продажба, която извършвате, включително и за тези, по които не се плаща в брой. В този смисъл, ако продажбите в брой са инцидентни и прецените, че закупуването и използването на СУПТО ще утежни работата, бихте могли да помислите за вариант да не се приемат плащания в брой изобщо или ако се приемат инцидентни плащания в брой, то това да не става в търговски обект, в който е налице софтуер за автоматизирано управление на продажбите. В тази връзка бихме могли да препоръчаме да прегледате и проекта за промени на Наредба Н-18, които регулират условията и реда, при които отпада задължението за издаване на фискална касова бележка при неприсъствено плащане с дебитна или кредитна карта. Проектът е достъпен на сайта на Министерството на финансите и е на етап „Обществено обсъждане" до 19.01.2020 г. Предвид срока 31.01.2020 г. за въвеждане на СУПТО, би могло да се очаква тези промени да влязат в сила до края на м. януари.счетоводни услуги цени

Коментари (0)
Напиши коментар
Име:
E-mail:
Коментар:
Код за сигурност: