Смяна на дейност на ЕТ

  • 27/12/2019 14:49
  • |
  • 0 коментара


Смяна на дейност на ЕТ
Въпрос: До 2019 г. включително ЕТ е с предмет на дейност 3312 Ремонт на машини и оборудване с общо и специално предназначение. Какви задължения има, какви действия и в какъв момент е необходимо да ги предприеме, за да смени дейността си?question-marks1.jpg

Отговор на въпроса даде експерт Елена Илиева:

Единствените нормативни задължения, които търговецът би могъл да има при смяна на дейността, са своевременно да набави необходимите лицензи или разрешителни, ако новата дейност ги изисква. Ако новата дейност не подлежи на регулация, тя може да бъде извършвана свободно, без да е необходимо да се правят каквито и да било допълнителни регистрации, обявявания или други подобни действия.
 
Промяната на дейността следва да се съобрази в хода на нейното извършване в случаите, когато дадени нормативни задължения на предприятието са обусловени от вида на дейността, например при определяне на минималния осигурителен доход на наетите в предприятието лица или при деклариране на дейността в края на годината в ГДД по чл 92 от ЗКПО или в НСИ. Тези данни обаче се декларират на база съществуващи обстоятелства за вече изтекъл период, през който дейността вече е извършвана фактически, т.е. на база броя на наетите лица в новата и старата дейност за изтеклия месец, когато се определя минималният осигурителен доход или на база реализиран оборот за изтеклата година, когато се декларира дейност за целите на статистиката.
счетоводни услуги цени

Коментари (0)
Напиши коментар
Име:
E-mail:
Коментар:
Код за сигурност: