Регистрация по ДДС за ФЛ, продаващо УПИ на части

  • 27/12/2019 15:32
  • |
  • 0 коментара


Регистрация по ДДС за ФЛ, продаващо УПИ на части
accountancy-skills-head2er.jpgВъпрос: Физическо лице купува имот (УПИ) и после го продава на части, като всяка от тези части е под 50000 хил. лева. Продажбите прави в интервали, по-големи от 12 месеца. Има ли риск от регистрация по ДДС в този случай, имайки предвид, че не осъществява други дейности, освен трудови?


Отговор на въпроса даде експерт Ели Марова:
счетоводни услуги цени
Чл 96 от ЗДДС изисква облагаемият оборот от 50 000 лв. или повече да е натрупан за период не по-дълъг от последните 12 последователни месеца преди текущия месец. Ако облагаемия оборот достигне или надхвърли 50 000 лв. само в рамките на този период, тогава данъчно задълженото лице ще е длъжно да се регистрира по ЗДДС.
 счетоводни услуги цени
Ако продажбите на части от УПИ се осъществят през по-голям период от 12 последователни месеца, тогава условията на чл 96 от ЗДДС няма да са изпълнени и лицето няма да е длъжно да се регистрира по ЗДДС.

Коментари (0)
Напиши коментар
Име:
E-mail:
Коментар:
Код за сигурност: