Протокол по чл. 117 за доставка на стока, предназначена за подарък

  • 27/12/2019 15:37
  • |
  • 0 коментара


Протокол по чл. 117 за доставка на стока, предназначена за подарък
Въпрос: Дружеството ни е регистрирано по ДДС. Получаваме фактура за доставка на стока от Германия. Във фактурата няма начислено ДДС. В случая стоката, която е във фактурата, е за подарък и нямаме право на данъчен кредит. Протоколът по чл. 117 с какъв ДДС-номер следва да бъде включен в дневниците?schetovodtsvo.jpg

Отговор на въпроса даде експерт Елена Илиева:

От описаното във въпроса оставаме с впечатлението, че стоковата доставка от германската към българската фирма е възмездна, а последващата доставка, която българската фирма ще извърши с тази стока, е предвидена като безвъзмездна. В този случай е налице ВОП, за който следва да се начисли данък по чл. 84 от ЗДДС от получателя по доставката – българската фирма. Данъкът се начислява с протокол по чл 117 от ЗДДС, в който се вписва ДДС-номерът на доставчика (германската фирма) и протоколът се включва в дневника за продажбите в колони 13 и 15.
 счетоводни услуги цени
Щом стоката, предмет на възмезден ВОП, е предназначена за безвъзмездна доставка, за начисления по чл. 84 от закона данък не е налице право на данъчен кредит на основание чл. 70, ал. 1, т. 2 от ЗДДС. В тези случаи протоколът по чл 117 се включва в дневника за покупките в колона 9, като се посочва ДДС-номерът на германската фирма. Фактурата на германската фирма не е данъчен документ по смисъла на чл. 112 от ЗДДС и не се включва в отчетните регистри по чл. 124 от закона.
счетоводни услуги цени 
Ако стоковата доставка от германската към българската фирма е безвъзмездна, тя е извън обхвата на ЗДДС, тъй като съгласно чл. 2, т. 2 от ЗДДС, обект на облагане са само възмездните вътреобщностни придобивания.

Коментари (0)
Напиши коментар
Име:
E-mail:
Коментар:
Код за сигурност: