Отразяване на протокол по чл. 117 за фактура от китайска фирма

  • 27/12/2019 15:44
  • |
  • 0 коментара


Отразяване на протокол по чл. 117 за фактура от китайска фирма

accountancy-skills-head2er.jpgВъпрос: Българско дружество, регистрирано по ДДС, купува от Китай стоки, които минават на митница. Там са обложени с ДДС и мито, които са платени, за да се освободят стоките. За съответните стоки китайската компания издава фактура за 430 USD. Тази сума е посочена в митническата декларация и е ползвана за формиране на митническата стойност, която е основа за начисленото ДДС. Това става през м. 01 на 2019 год. Освен стоката българското дружество поръчва и плаща на китайското и развойна услуга. За нея китайците издават отделна фактура. Тя носи дата от м. 01.2019, но се получава от нашето дружество едва през м. 09.2019 г. За доставката на тази услуга през м. 09 ние издаваме Протокол по чл. 117 с основание чл. 82, ал. 2, т. 3 от ЗДДС. Кога е длъжно нашето дружество да отрази протокола, съответно да си начисли ДДС върху доставката на услугата - през месеца на издаване на фактурата за услугата или през месеца на издаване на протокола по тази фактура?

Отговор на въпроса даде експерт Ели Марова:
счетоводни услуги цени
Съгласно чл. 82, ал. 2, т. 3 от ЗДДС, когато доставчикът е данъчно задължено лице, което не е установено на територията на страната, и доставката е с място на изпълнение на територията на страната и е облагаема, данъкът е изискуем от получателя по доставката при доставка на услуги - когато получателят е данъчно задължено лице по чл. 3, ал. 1, 5 и 6. В случая получавате услуга по чл 21 ал 2 от ЗДДС с място на изпълнение в страната, което прави данъка изискуем от получателя. За целта следва да издадете протокол по чл. 117 не по-късно от 15 дни от датата, на която данъкът е станал изискуем. Правилата за определяне на датата на изискуемост са определи в чл. 25 от закона. Съгласно чл. 25, ал. 6 на датата на датата на възникване на данъчното събитие по ал. 2, 3 и 4, данъкът става изискуем за облагаемите доставки и възниква задължение за регистрираното лице да го начисли.
счетоводни услуги цени
Това, че получавате фактурата късно не променя датата на изискуемост на данъка. Трябвало е да начислите данъка с протокол не по-късно от 15 дни от датата на изискуемост.
счетоводни услуги цени
Съгласно чл. 126, ал. 3, т. 1 от ЗДДС при неотразени в отчетните регистри документи, лицето следва да включи неотразения документ в съответния регистър през данъчния период, през който грешката е установена. Това означава, че по-късно издадения протокол следва да включите в дневника в периода, когато го издадете.

Коментари (0)
Напиши коментар
Име:
E-mail:
Коментар:
Код за сигурност: