Отразяване на авансова фактура за пълната сума и окончателна фактура с нулева стойност

  • 27/12/2019 15:27
  • |
  • 0 коментара


Отразяване на авансова фактура за пълната сума и окончателна фактура с нулева стойност
Въпрос: Българска фирма, регистрирана по ЗДДС, получава фактура от румънска фирма с валиден ДДС номер. Фактурата е от 31102019 за авансово плащане 100% за бюро на стойност 126.00 лв. Плащането от българската фирма е направено на 30.10.2019 г. по проформа фактура. През месец ноември 2019 г. бюрото ще бъде доставено на българската фирма и ще бъде издадена окончателна фактура с нулева стойност, изцяло ще се приспадне платеният аванс. Как трябва да се отрази фактурата за авансовото плащане в СД за ДДС, дневник покупки и дневник продажби за месец октомври 2019 г.? Издава ли се протокол и ако се издава, с какво основание? Как следва да се отрази окончателната фактура с нулева стойност в СД за ДДС, дневник покупки и дневник продажби за месец ноември 2019 г.? Издава ли се протокол и ако се издава с какво основание?accountancy-skills-head2er.jpg


Отговор на въпроса даде експерт Ели Марова:

Съгласно чл. 63, ал. 3 от ЗДДС данъкът при вътреобщностно придобиване (ВОП) става изискуем на 15-тия ден на месеца, следващ месеца, през който е възникнало данъчното събитие. Ал. 4 определя, че когато след настъпване на данъчното събитие е издадена фактура преди 15-тия ден на месеца следващ месеца, през който е настъпило данъчното събитие, данъкът става изискуем на датата на фактурата. Това обаче не се отнася за фактура, която е издадена за авансово плащане преди датата на данъчното събитие /чл. 63, ал. 5/.

В случая имате фактура за авансово плащане, издадена преди настъпване на данъчното събитие. Това означава, че ал. 4 не се прилага и с тази фактура не настъпва изискуемост на данъка. Все още няма данъчно събитие и няма настъпила изискуемост за месец октомври, затова не се издава протокол.

Чуждестранните фактури може да не се отразяват в дневника за покупки, тъй като не са данъчни документи, издадени по ЗДДС.
счетоводни услуги цени
През ноември, когато настъпи данъчното събитие, следва да определите кога настъпва изискуемостта на данъка. Ако окончателната фактура /макар и нулева/ е издадена преди 15-тия ден на  месеца следващ месеца, през който е настъпило данъчното събитие, тогава данъкът ще стане изискуем на датата на фактурата. Съгласно чл. 117, ал. 3 от закона протоколът се издава не по-късно от 15 дни от датата, на която данъкът е станал изискуем, което означава, че не по-късно от 15 дни от  датата на фактурата, трябва издадете протокол по чл 117 и да го отразите в двата дневника.

Коментари (0)
Напиши коментар
Име:
E-mail:
Коментар:
Код за сигурност: