Отчитане на продажби на ваучери по ЗДДС

  • 21/01/2020 11:09
  • |
  • 0 коментара

счетоводни услуги цени


Отчитане на продажби на ваучери по ЗДДС
Въпрос: Ние сме фирма, която има собствен сайт за продажба на ваучери. Ваучерите носят нашето лого. Ние сме си определили няколко ценови диапазона-  напр. ваучер - 50 лв, 100 лв. и т. н. Имаме сключени договори с доставчици, предлагащи различни услуги преживявания. Нашите клиенти закупуват ваучери на определена цена, без да е определен видът на преживяването и/или доставчика, който го предоставя. След това потребителите в рамките на 6 месеца могат да влязат в сайта ни и да видят всички услуги, които се предлагат в този ценови диапазон. Маркират си вида на преживяването и тогава ваучерът вече е с генериран код. Когато клиентът на ваучера ползва вече конкретната услуга, ние получаваме от доставчика фактура, издадена към нас.

1. Ние ли отчитаме продажбата на ваучера от гледна точна на ЗДДС? Ние ли сме фирмата, която генерира ДДС от продажбата на този продукт?
2. Счита ли се, че ние действаме от свое име, независимо че предлагаме услуги на други доставчици, от които в последствие получаваме фактура?
3. Може ли в конкретния случай да играем ролята само на посредник и да издаваме фактура за комисионна на нашите доставчици, а те да имат задължения да отчитат продажба към приносителя на ваучера?счетоводни услуги цени

Отговор на въпроса даде експерт Елена Илиева:

accountancy-skills-head2er.jpgОписаното във въпроса навежда на извода, че продавате многоцелеви ваучери от свое име, тъй като в момента на издаването на ваучера не могат да бъдат определени мястото на изпълнение на доставките на услуги, за които се отнася ваучерът, и дължимият за тях ДДС (§1, т. 90 от ДР на ЗДДС). Както е описано във въпроса, при покупката на ваучера не е известен и фактическият доставчик на услугата и по тази причина не би могло да се счита, че извършвате посредническа сделка в полза на доверител. За да действате като посредник (довереник) и да отчитате само оборот от комисионно възнаграждение, а не продажби от свое име на въпросните услуги, е необходимо към момента на издаване на ваучера да е известно кой е фактическият доставчик на услугите, както и да се оформят съответните договорни отношения с отделните доставчици на услугите.счетоводни услуги цени
 
При продажба на многоцелеви ваучер са приложими разпоредбите на чл. 131б от ЗДДС, съгласно които:
- продажбата на многоцелеви ваучер от данъчно задължено лице, което действа от свое име, не се смята за доставка на стоките или услугите, за които се отнася ваучерът;
- фактическото предоставяне на стоки или извършване на услуги от доставчика към лицето, предоставило многоцелеви ваучер като заплащане или част от заплащане за получаването на тези стоки или услуги, е доставка;
- задържането на многоцелеви ваучер след изтичане на валидността му, без да е настъпило фактическо предоставяне на стоки или извършване на услуги, не се смята за доставка на стоката или услугата.счетоводни услуги цени
 
В конкретната ситуация това означава, че:
- към момента на издаване (продажба) на ваучера не е налице доставка и съответно задължения за деклариране и отчитане по ЗДДС, както за онлайн платформата, така и за фактическите доставчици (които към този момент явно са неизвестни);
- когато крайният потребител представи ваучера като заплащане за ползването на услуги е налице доставка от онлайн платформата към крайния потребител и от фактическия доставчик на услугата към онлайн платформата. Към този момент онлайн платформата следва да включи доставката в отчета за продажбите по чл 119 от ЗДДС и да начисли ДДС, а фактическият доставчик на услугата да издаде фактура за доставката към онлайн платформата.
- закупени ваучери, които не са използвани преди изтичане на срока им на валидност, не пораждат задължения за данък по ЗДДС. Тези суми се отчитат като обезщетителни плащания, които са извън обхвата на закона.счетоводни услуги софия

Коментари (0)
Напиши коментар
Име:
E-mail:
Коментар:
Код за сигурност: