Начисляване на ДДС във фактура от българска фирма, регистрирана за митнически цели в Гърция, за друга българска фирма

  • 07/08/2018 10:20
  • |
  • 0 коментара


Въпрос: Българска фирма, регистрирана за митнически цели в Гърция, получава плодове от Еквадор, обмитява ги на пристанище Солун и от там ги продава на българска фирма, регистрирана по ДДС. Каква фактура да пуснем към българската фирма клиент - с ДДС или без ДДС и какво е основанието за неначисляване на ДДС? Уточнение: Нашата фирма продава на българска фирма преди да обмити /от кораба/. Нашият клиент обмитява стоката на митница Солун ия внася в България. Ние продаваме стоката преди да е обмитена на гръцка митница, когато продаваме стоката тя не е придобила европейски статут. Ние трябва да издадем фактура за продажба на стоката от кораба.


счетоводни услуги 

vat-1.jpgСъгласно чл. 17, ал. 2 от ЗДДС място на изпълнение при доставка на стока, която се изпраща или превозва от доставчика, получателя или от трето лице, е местонахождението на стоката към момента, в който се изпраща пратката или започва превозът ѝ към получателя. От питането става ясно, че продавате стока, която се намира в Солун и от там започва превозът ѝ към получателя, т.е. мястото на изпълнение на доставката ще е в Гърция.  
 
Съгласно чл. 12, ал. 1 от закона облагаема доставка е всяка доставка на стока или услуга по смисъла на чл. 6 и 9, когато е извършена от данъчно задължено лице и е с място на изпълнение на територията на страната, както и доставката, облагаема с нулева ставка, извършена от данъчно задължено лице, освен в случаите, в които този закон предвижда друго. Видно е, че едно от задължителните условия доставката да е облагаема, е мястото на изпълнение на доставката да е на територията на страната.
 
Във Вашия случай мястото на доставка ще е извън страната и поради тази причина доставката няма да се облага по ЗДДС в България.

Когато извършвате доставка с място на изпълнение в друга държава членка и там няма друг платец на данъка, следва да се съобразите с чуждия закон по отношение на регистрация и облагане с ДДС. Ако имате регистрация по ДДС в Гърция, следва да приложите гръцкия закон и да направите ВОД към българската фирма с гръцкия си VAT номер.

Ако нямате регистрация по ДДС в Гърция, следва да следите оборотите си за регистрация по ДДС в Гърция.

Имайте предвид, че съгласно чл. 79, ал. 3, т. 1 от ППЗДДС доставката на стоки с място на изпълнение на територията на друга държава членка от данъчно задължено лице, установено на територията на страната, се документира по правилата на законодателството на тази друга държава членка.

Това, че ще продавате необщностна стока /преди да бъде обмитена на гръцката митница/, не променя мястото на доставката. То отново ще е извън страната съгласно чл. 17 от закона. Ако Вие не превозвате стоката към клиента си, мястото ще се определи по чл. 17, ал. 1, а ако превозвате стоката към клиента си, мястото ще се определи по чл. 17, ал. 2.
Важното в случая е да определите дали мястото на доставка е в страна членка /Гърция/ или извън територията на ЕС. В първия случай ще важи правилото на чл. 79, ал. 3 от ППЗДДС и ако мястото на доставка е в Гърция, следва да документирате доставката по правилата на гръцкото законодателство. Ако мястото на доставка се определя извън ЕС, тогава следва да документирате доставката съгласно ЗДДС и основанието за неначисляване на ДДС е чл. 86, ал. 3 от ЗДДС.

Коментари (0)
Напиши коментар
Име:
E-mail:
Коментар:
Код за сигурност: