Кога ЕООД да подаде заявление за регистрация по ДДС

  • 21/07/2018 14:03
  • |
  • 0 коментара

Въпрос: ЕООД има следните облагаеми обороти през месеците: м. 03 - 1000 лв.; м. 04 - 1200 лв.; м. 05 - 800 лв.; м. 06 - 30 000 лв.; м. 07 - до момента - 20 000 лв. Кога лицето трябва да подаде заявление за регистрация по ДДС - 7 дни след достигане на оборота или 7 дни след изтичане на данъчният период?

счетоводни услуги 
Съгласно промените в чл 96 ал 1 от ЗДДС в сила от 01.01.2018 г. всяко лице е длъжно да следи оборотите си вече не само по месеци, но и по дни, когато има вероятност облагаемият оборот от 50 000 лв. да се натрупа за период, не по-дълъг от два последователни месеца.
 
question-marks1.jpgВторото изречение на чл 96 ал 1 от ЗДДС гласи, че когато облагаемият оборот е достигнат за период, не по-дълъг от два последователни месеца, включително текущия, лицето е длъжно да подаде заявлението в 7-дневен срок от датата, на която е достигнат оборотът. В тази хипотеза текстът „не по-дълъг от два последователни месеца“ означава, че облагаемият оборот се пресмята само за периода от двата последователни месеца, включително текущия.
 
Във Вашия случай текущият месец е 07/2018 и двата последователни месеца са юни и юли 2018 г. Ако в този период от юни и юли натрупате сумата от 50 000 лв., ще попаднете в хипотезата на изречение второ от ал. 1 на чл. 96, което означава, че трябва да подадете заявлението за регистрация в 7-дневен срок от достигане на облагаемия оборот.
 
Ако през периода от двата месеца юни и юли не достигнете облагаем оборот от 50 000 лв., но за периода от последните 12 месеца достигнете този облагаем оборот, в случая от март до юли, тогава ще е валидна хипотезата на първото изречение от ал. 1 и ще трябва да подадете заявлението за регистрация в 7-дневен срок от изтичане на данъчния период, т.е. до 7-ми август. 

Коментари (0)
Напиши коментар
Име:
E-mail:
Коментар:
Код за сигурност: