Издаване на касова бележка за плaщане в брой при покупка на непреработена растителна продукция

  • 27/12/2019 16:53
  • |
  • 0 коментара

счетоводни услуги цени


Издаване на касова бележка за плaщане в брой при покупка на непреработена растителна продукция
Въпрос: Фирмата ни е Едноличен търговец и е регистриран земеделски производител. Продава само непреработена растителна продукция - пшеница, ечемик и слънчоглед. Продажбите се извършват от базата на дружеството, в която се съхранява продукцията. При сключване на сделки за продажби, при които плащането е в брой, трябва ли фирмата ни да има електронен касов апарат, ако не, как трябва де се документира плащането в брой?

Отговор на въпроса даде експерт Елена Илиева:accountancy-skills-head2er.jpg

Съгласно чл. 4, т. 2 от Наредба Н-18 за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти не е задължено да регистрира извършваните от него продажби в търговски обект чрез ФУ/ ИАСУТД физическо лице, което не е търговец по смисъла на Търговския закон и което извършва продажби на собствена и непреработена селскостопанска продукция, с изключение на продажби във или от търговски обекти в лицензираните стокови борси, тържища или пазар на производители по смисъла на Закона за стоковите борси и тържищата или закрити помещения, като магазин, склад или други подобни.

Видно от цитираната разпоредба и както е посочено във въпроса, земеделският производител не отговаря на две от горепосочените изисквания, които следва да са изпълнени, за да е налице основание за освобождаване от задължението за регистриране на продажби в брой с фискално устройство, а именно:
- регистрирано е като търговец по смисъла на ТЗ – едноличен търговец;
- извършва продажбите от закрито помещение – базата на търговеца, в която явно се складира продукцията.

Тъй като продажбите не отговарят и на нито едно от останалите условия за освобождаване по чл. 4 от Наредбата, когато се извършват продажби на продукция, по които се заплаща в брой, търговецът следва да регистрира тези продажби чрез издаване на фискална касова бележка от ФУ или касова бележка от ИАСУТД.счетоводни услуги цени,счетоводни услуги софия

Коментари (0)
Напиши коментар
Име:
E-mail:
Коментар:
Код за сигурност: