Допълнение на Наредба 33 за обществен превоз на пътници и товари на територията на България

  • 29/06/2018 21:49
  • |
  • 0 коментара


dyrjaven-vestnik.jpg§ 1. В чл. 9, ал. 1, т. 2 след думите „ръководителя на транспортната дейност“ се поставя точка и се създава изречение второ:
„Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ чрез оправомощени длъжностни лица извършва служебна проверка на обстоятелствата по чл. 5 в Министерството на правосъдието, когато заявеният ръководител на транспортната дейност е български гражданин.“

§ 2. В чл. 78, ал. 1, т. 2 след думите „ръководителя на транспортната дейност“ се поставя точка и се създава изречение второ:
„Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ чрез оправомощени длъжностни лица извършва служебна проверка на обстоятелствата по чл. 74 в Министерството на правосъдието, когато заявеният ръководител на транспортната дейност е български гражданин.“

§ 3. В част „Приложени документи и електронен носител“, т. 2 от приложение № 5 към чл. 9, ал. 1 след думите „ръководителят на транспортната дейност“ се добавя „(Не се прилага в случаите по чл. 9, ал. 1, изр. 2)“.

§ 4. В част „Приложени документи“, т. 2 от приложение № 6в към чл. 11, ал. 3 след думите „ръководителят на транспортната дейност“ се добавя „(Не се прилага в случаите по чл. 9, ал. 1, изр. 2)“.

Министър: Ивайло МосковскиКоментари (0)
Напиши коментар
Име:
E-mail:
Коментар:
Код за сигурност: