Документиране на приходи от членски внос в сдружение с нестопанска цел

  • 27/12/2019 15:30
  • |
  • 0 коментара


Документиране на приходи от членски внос в сдружение с нестопанска цел
Въпрос: Приходите на сдружение с нестопанска цел ще бъдат от членски внос, който ще се плаща по банков път. Какъв документ следва да се издава за платения членски внос и трябва ли да се отчита в НАП? Трябва ли да има книга за членски внос?accountancy-skills-head2er.jpg


Отговор на въпроса даде експерт Алиция Профирова:
счетоводни услуги цени
За да бъде издаден документ за членския внос, няма значение по какъв начин ще бъде заплащан. Няма проблем да бъде издавана фактура за дължимия членски внос на всеки член на сдружението. Това са освободени доставки по смисъла на чл. 44 от ЗДДС, поради което върху тях не се начислява ДДС, дори и ако сдружението е регистрирано по ЗДДС.

Приходите от членски внос са за нестопанска дейност, която не се облага с корпоративен данък. Сдружението е задължено да подава декларация по чл. 92 от ЗКПО само за стопанската си дейност. Ако то няма такава, не се подава декларация за облагане с корпоративен данък.
счетоводни услуги цени
Моето мнение е, че не е необходимо да има книга за членски внос. За да се следят дължимите и платените суми за членски внос е необходимо да се направи подходяща аналитичност към сметка 411 – Клиенти или друга подходяща.

Коментари (0)
Напиши коментар
Име:
E-mail:
Коментар:
Код за сигурност: