Деклариране на доставчик в дневник за покупки при закупуване на имот от публична продан

  • 27/12/2019 14:21
  • |
  • 0 коментара


Деклариране на доставчик в дневник за покупки при закупуване на имот от публична продан
accountancy-skills-head2er.jpgВъпрос: Закупили сме имот от публична продан. Имаме протокол от ЧСИ по чл 131 от ЗДДС, чл. 83, ал. 1 от ППЗДДС. В този протокол са вписани данните на ЧСИ и данните на длъжника. Когато попълваме дневника за покупки кои данни подаваме ката доставчик: тези на ЧСИ, който реално е внесъл ДДС в бюджета, или тези на длъжника? Т. е. кой доставчик декларираме в дневника за покупки?


Отговор на въпроса даде експерт Ели Марови:

В ЗДДС и ППЗДДС няма изрична разпоредба в дневника за покупки да се посочват данните на издателя на документа по чл. 131 от закона. В Приложение № 12 към чл. 113, ал. 4 от ППЗДДС в изискванията към конкретни полета се изисква да се посочат "Име на контрагента (доставчик)"  и "Идентификационен номер на контрагента (доставчик)".
 
При условията на публична продан, съгласно чл. 113, ал. 8 от закона не се издава фактура от  доставчика /длъжник, залогодател, съответно собственик на ипотекирания имот/. Вместо фактура се издава документ по реда на чл. 83 от ППЗДДС от публичен изпълнител, съдебен изпълнител или заложен кредитор, но доставчик си остава собственика на вещта.

Считам, че трябва да посочите данните на длъжника в дневника за покупки.

Коментари (0)
Напиши коментар
Име:
E-mail:
Коментар:
Код за сигурност: